Η καθηγήτρια Αγγλικών τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης κ. Σταυρούλα Βασιλοπούλου παρακολούθησε τα ακόλουθα επιμορφωτικά σεμινάρια:


- την 1η Νοεμβρίου 2020 συμμετείχε στο επιμορφωτικό σεμινάριο τής Express Publishing “Are we doing it Write?” - What makes a good piece of writing? What are the elements / criteria for successful writing at B2 level?"
- στις 12 Δεκεμβρίου 2020 παρακολούθησε το Webinar τής HAU (Hellenic American Union) με θέμα "ECCE Listening, ECPE Listening : From theory to practice"
- στις 5 Ιανουαρίου 2021 συμμετείχε στο Webinar τής HAU (Hellenic American Union) "ECCE Writing / ECPE Writing : How to develop your ideas for a higher score" και
- στις 22 Φεβρουαρίου 2021 παρακολούθησε το Webinar τής HAU (Hellenic American Union) με τίτλο "ECCE Speaking: Becoming your students’ ECCE Speaking examiner".

Ακόμη, οι καθηγήτριες Αγγλικών τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης κ. Σταυρούλα Βασιλοπούλου, Ιωάννα Παπαδήμα, Ελένη Δέδε και Αθηνά Γκαρμπολά συμμετείχαν στις 5 Νοεμβρίου 2020 στο Webinar τής HAU (Hellenic American Union) με θέμα “All you need to know about the Updated May 2021 ECCE / ECPE” και στις 7 Απριλίου 2021 στο Webinar τής Burlington Books ενημερώθηκαν από την κ. Γεωργία Αντωνιάδου για το Revised ECPE Honours.