Η καθηγήτρια Αγγλικών τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Μαίρη Μαρίν παρακολούθησε τις εργασίες τού συνεδρίου «Ο κοινωνικός και πολιτικός λόγος σήμερα για την ξενόγλωσση εκπαίδευση στην Ε.Ε.». http://rcel.enl.uoa.gr/synedrio/
Το συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε από 4 έως 6 Νοεμβρίου 2016 στο κεντρικό κτήριο τού Πανεπιστημίου Αθηνών αλλά και στη Φιλοσοφική Σχολή, διοργάνωσε το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών με τιμώμενο πρόσωπο την ομότιμη καθηγήτρια κ. Βασιλική Δενδρινού.