Σας γνωρίζουμε ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα φοιτήσουν στα Γυμνάσια των Σχολείων μας κατά το σχολικό έτος 2021-22 θα γράψουν τον Σεπτέμβριο ένα κατατακτήριο διαγώνισμα (placement test) διαβαθμισμένης δυσκολίας, ώστε να καταταχθούν σε τμήματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και στο γνωστικό τους επίπεδο. Οι μαθητές και μαθήτριες θα ενημερωθούν εγκαίρως για την ημερομηνία διεξαγωγής του από τον Συντονισμό τού Αγγλικού τμήματος.

Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ