Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
"Από τη ρητορική τού μίσους στη ρητορική τής αποδοχής"
Ο δρ Δημήτρης Καλογιάννης, καθηγητής τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης, παρακολούθησε, στις 19 και 20 Μαρτίου 2016, το Διεθνές Συμπόσιο «Έτος Αριστοτέλη: Λόγος περί παθών – Από τη ρητορική τού μίσους στη ρητορική τής αποδοχής», το οποίο πραγματοποιήθηκε εξ αφορμής τής Ρητορικής τού Αριστοτέλη και με στόχο να διερευνήσει το φαινόμενο τής ρητορικής τού μίσους στο πλαίσιο τού δημοσίου λόγου, τής εκπαίδευσης και τής ψυχολογίας.

Ο δρ Δημήτρης Καλογιάννης, καθηγητής τού Α΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης, εκπόνησε για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με τίτλο «Αποτελεσματικοί Σχολικοί Ηγέτες και Βέλτιστες Πρακτικές».

Παρακολούθηση επιμορφωτικής δράσης "Teachers4Europe"
Ο δρ Δημήτρης Καλογιάννης παρακολούθησε, κατόπιν επιλογής, τις πρώτες επιμορφωτικές δράσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τα προγράμματα «Τeachers4Εurope» 2015-16 και «Πρεσβευτές τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Σχολείο», που πραγματοποιήθηκαν στο ξενοδοχείο Titania, στις 16 και 17 Ιανουαρίου 2016 (διάρκειας 18 ωρών).

Ο δρ Δημήτρης Καλογιάννης, καθηγητής τού Α΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης, εκπόνησε για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με τίτλο «Διοικητική Τεχνογνωσία και Σχολική Ηγεσία».

Ο δρ Δημήτρης Καλογιάννης, καθηγητής τού Α΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης, παρακολούθησε, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015, την επιμορφωτική ημερίδα με θέμα «Χρήση Νέων Τεχνολογιών στο Σχολικό Περιβάλλον».

Ο δρ Δημήτρης Καλογιάννης, καθηγητής τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης, έγινε δεκτός, κατόπιν επιλογής από την Αντιπροσωπία τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, να συμμετάσχει στη διαδραστική επιμορφωτική δράση "Teachers4Europe", για το έτος 2015-2016.

Ο δρ Δημήτριος Καλογιάννης, καθηγητής τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης, ορίστηκε, τον Νοέμβριο τού 2015, από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών επιστημονικός συνεργάτης τού Εργαστηρίου Συγκριτικής Παιδαγωγικής, Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επικοινωνίας (ΕΣΠΑΙΔΕΠΕ).

Ο φιλόλογος τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης κ. Μιχάλης Καπετανής πέρασε επιτυχώς στις σχετικές δοκιμασίες Πιστοποίησης Β΄ επιπέδου στο πλαίσιο τής πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη».

Ο δρ Δημήτριος Καλογιάννης, καθηγητής τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης, με απόφαση τού Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών τού Πανεπιστημίου Πειραιά, ξεκίνησε να διδάσκει το μάθημα«Στρατηγική Διοίκηση - Ηγεσία στις Εκπαιδευτικές Μονάδες» για το χειμερινό εξάμηνο τού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα», κατά το  ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Η κοινωνιολόγος τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης κ. Σοφία Παναγή παρακολούθησε την εκπαιδευτική ημερίδα «Κοινωνιολογία και νέα μαθήματα Κοινωνικών Επιστημών στο Λύκειο – Υλοποίηση ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τις κοινωνικές επιστήμες», που πραγματοποιήθηκε στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2015.