Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
Ο δρ Δημήτριος Καλογιάννης, καθηγητής τού Α΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης, με απόφαση τής Γενικής Συνέλευσης τού Παιδαγωγικού Τμήματος τού Πανεπιστημίου Αθηνών ξεκίνησε να διδάσκει το μάθημα «Σχολική Ηγεσία και Σχολική Βελτίωση» για το χειμερινό εξάμηνο τού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση τής Εκπαίδευσης», σε συνεργασία με τον καθηγητή τού τμήματος κ. Κωνσταντίνο Φασούλη ( για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017).
Στο ίδιο εξάμηνο θα διδάξει, επίσης, στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών τού Πανεπιστημίου Πειραιά το μάθημα «Διοίκηση, Στρατηγική και Ηγεσία στην Εκπαίδευση» στο πλαίσιο τού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα».
Η διδασκαλία τού μαθήματος θα γίνει σε συνεργασία με την δρα Ευγενία Πετρίδου, καθηγήτρια Μάνατζμεντ τού Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Κοσμήτορα τής Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.