Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
Ο δρ Δημήτρης Καλογιάννης εξέδωσε το βιβλίο του με τίτλο «Ο διευθυντής τής σχολικής μονάδας σε τροχιά επαγγελματικοποίησης. Λόγοι και τρόποι θέσμισης ενός νέου επαγγέλματος» από τις εκδόσεις "Γρηγόρη".
H μελέτη αυτή, ευρισκόμενη σε απόλυτη ευθυγράμμιση με το ερευνητικό θέσφατο ότι οι ικανοί διευθυντές σχολικών μονάδων συντελούν αποφασιστικά στην επιτυχία των σχολικών μονάδων των οποίων ηγούνται, επιχειρεί να εντοπίσει, να εξετάσει, να περιγράψει και να ερμηνεύσει τις βασικές έννοιες τού επαγγελματισμού τους, τις σύγχρονες τάσεις αλλά και τις διεθνείς πολιτικές που ακολουθούνται σε σχέση με τους σχολικούς ηγέτες.
Το γεγονός ότι η σχολική ηγεσία προβάλλεται διεθνώς ως το πιο εξελιγμένο μοντέλο σχολικής διακυβέρνησης, ότι καθιερώνονται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη τού κόσμου αντίστοιχοι θεσμοί επαγγελματισμού και ότι προοδεύει με ταχείς ρυθμούς η επαγγελματικοποίηση τού διευθυντή σχολικής μονάδας επιβάλλει να δρομολογηθούν και στην ελληνική πραγματικότητα οι ανάλογες εξελίξεις.
Ως εκ τούτου, η μελέτη αυτή μέσα από τις απαντήσεις στα ερευνητικά της ερωτήματα αποσκοπεί να ενημερώσει και να πληροφορήσει τους εγχώριους φορείς χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής, τους μελετητές τού πεδίου τής Οργάνωσης και τής Διοίκησης τής Εκπαίδευσης αλλά και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την επαγγελματικοποίηση και τον επαγγελματισμό που καλείται, βάσει των διεθνών τάσεων και προδιαγραφών, να διαθέτει ο επιτυχημένος διευθυντής σχολικής μονάδας.
Αποσκοπεί δε να συμβάλει στην παραγωγή ανάλογων πολιτικών που θα αλλάζουν το status τού επαγγέλματος τού διευθυντή σχολικής μονάδας μέσα από την έμφαση στη δημιουργία εθνικών επαγγελματικών προδιαγραφών. Η μελέτη αυτή επιδιώκει επίσης να αφυπνίσει τους Έλληνες διευθυντές ώστε να κατανοήσουν τον θεμελιώδη ρόλο τους και να αρχίσουν πλέον να εμπεδώνουν την πεποίθηση ότι αποτελούν διακριτή επαγγελματική ομάδα που έχει ως αποστολή όχι απλώς την εύρυθμη αλλά και την αποτελεσματική λειτουργία των σχολικών τους μονάδων.
Επιδιώκει, τέλος, να προσανατολίσει τους Έλληνες ερευνητές τού πεδίου τής Οργάνωσης και τής Διοίκησης τής Εκπαίδευσης στην εκπόνηση μελετών σχετικών με ζητήματα σχολικής ηγεσίας, προκειμένου να συμπληρωθεί το πεδίο μέσα από την παραγωγή εγχώριας σχετικής γνώσης.