Το Ψηφιοποιημένοκό Αρχείο της Φ.Ε. είναι προσβάσιμο προς το παρόν
μόνον μέσα από το δίκτυο των Αρσακείων - Τοσιτσείων Σχολείων