Ιωάννης Παρασκευόπουλος, Γενικός Γραμματέας της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, ομότιμος καθηγητής Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Μαθησιακά και Ψυχολογικά Προβλήματα της Παιδικής Ηλικίας
Ψυχοπαιδαγωγική διαχείρισή τους στο Σχολείο και στην Οικογένεια:
Δώδεκα συν τρεις (12 + 3) προτάσεις.


Περίληψη της εισήγησης

Περίγραμμα της εισήγησης

Παρασκευόπουλος, Ι.Ν. «216 διαφάνειες της ομιλίας με περιγραφικές – επεξηγηματικές περιλήψεις».

Παρασκευόπουλος, Ι. Ν. & Πολυξένη, Ι.Ν. (2017): Η «κρίση της εφηβικής ηλικίας: Δεκαπέντε θέματα»: Η ψυχοπαιδαγωγική διαχείρισή της στο σχολείο και στην οικογένεια.  Ψυχολογικές – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων. Διαδικτυακή έκδοση: www.e-arsakeio.gr (ελεύθερη αναπαραγωγή). 
Καταβάστε το βιβλίο από εδώΈργο τής Συμβουλευτικής-Ψυχολογικής Υπηρεσίας τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας είναι, κυρίως, η προαγωγή τής ψυχικής υγείας των παιδιών με την εφαρμογή των προγραμμάτων πρόληψης. 
Η Υπηρεσία λειτουργεί επιβοηθητικά στο έργο των Σχολείων, συνεργάζεται με τις Διευθύνσεις, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, παρέχοντας συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη στους μαθητές των Σχολείων, ιδιαίτερα όταν το παιδί αντιμετωπίζει δυσκολίες στη μάθηση, τη συναισθηματική ανάπτυξη και τη συμπεριφορά.

general cover1
general cover3
general cover4
 
general cover6