Στα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών λειτουργεί ήδη ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών το οποίο αποτελείται από μία εργαστηριακή αίθουσα, παρασκευαστήριο και γραφείο καθηγητών.εργαστήρια φυσικής Πατρών
Το εργαστήριο διαθέτει πλήρη εξοπλισμό οργάνων και παρασκευασμάτων, καθώς και αναλώσιμων υλικών, ώστε να ασκούνται οι μαθητές σε ομάδες.
Διαθέτει ηλεκτρονικούς υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο, προβολέα και εκτυπωτή για παρουσιάσεις των μαθημάτων με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών.

Από το σχολικό έτος 2009-2010 στο Αρσάκειο Πατρών θα λειτουργήσουν τρεις νέες αίθουσες εργαστηρίων Φυσικής-Χημείας και Βιολογίας, παρασκευαστήριο προετοιμασίας των πειραματικών ασκήσεων και γραφεία καθηγητών.
Οι αίθουσες αυτές διαθέτουν τον πιο σύγχρονο σχολικό εργαστηριακό εξοπλισμό, ώστε οι μαθητές να πειραματίζονται σε ομάδες και να μπορούν να ανακαλύπτουν ή να επιβεβαιώνουν τους βασικούς νόμους τής φύσης στον χώρο τής Φυσικής, τής Χημείας και τής Βιολογίας.
εργαστήρια φυσικών επιστημών Πατρών
Διαθέτουν σε κάθε πάγκο εργασίας παροχές χαμηλής και υψηλής τάσης καθώς και δυνατότητα χρήσης προσωπικών υπολογιστών με σύνδεση στο διαδίκτυο από κάθε μαθητή.
Η έδρα τού καθηγητή έχει πλήρη εξοπλισμό πολυμέσων (ηλεκτρονικό υπολογιστή, μηχάνημα προβολής, οθόνη, σύνδεση με διαδίκτυο και εκτυπωτή), ώστε να είναι δυνατή η χρήση τους κατά τη διάρκεια τού μαθήματος, σύμφωνα με τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Οι εργαστηριακές ασκήσεις προγραμματίζονται στην αρχή τής σχολικής χρονιάς από τους διδάσκοντες καθηγητές σε συνεργασία με τον Συντονιστή των Φυσικών Μαθημάτων τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και τον υπεύθυνο τού σχολικού εργαστηρίου.
Ο εξοπλισμός των εργαστηρίων ανανεώνεται και συμπληρώνεται κάθε χρόνο και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πειραματικών διατάξεων, πέρα από αυτές που είναι υποχρεωτικές από το ΥΠΕΠΘ.
εργαστήρια φυσικής Πάτρας
Έτσι είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται εργαστηριακές δραστηριότητες που συντελούν στην καλύτερη αφομοίωση τής διδακτέας ύλης που προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα τού ΥΠΕΠΘ.
Οι εργαστηριακές αυτές δραστηριότητες γίνονται είτε με τη μορφή «πειραμάτων επίδειξης» είτε με τη μορφή «μετωπικών πειραμάτων» (δηλαδή πειραμάτων που γίνονται από τους ίδιους τους μαθητές χωρισμένους σε ομάδες των 2-4 ατόμων).

Οι αίθουσες  κατασκευάστηκαν με χορηγία τού επιχειρηματία, προέδρου τού Κέντρου Παιδείας Επιστημών κ. Κωνσταντίνου Δημητριάδη και αποτελούν την αρχή τής πολλά υποσχόμενης συνεργασίας μεταξύ τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και τού Κέντρου Παιδείας Επιστημών.
Image Στα Αρσάκεια Σχολεία Θεσσαλονίκης λειτουργούν εργαστήρια Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας που στεγάζονται σε ειδικά διαμορφωμένες και εξοπλισμένες αίθουσες. Στα εργαστήρια καλλιεργείται και προάγεται η εφαρμοσμένη διδασκαλία των αντίστοιχων αντικειμένων και είναι δυνατή η παράλληλη άσκηση των μαθητών κατά ομάδες. Εξυπηρετούν τάξεις 30 μαθητών. Στα σχολεία μας το πείραμα κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών, τους βοηθάει να συσχετίσουν τη θεωρία τής επιστήμης με την πράξη, να εμπεδώσουν τη θεωρία, να αναπτύξουν την παρατηρητικότητά τους, να συγκρίνουν γεγονότα και να βγάλουν συμπεράσματα.

Στο Αρσάκειο Δημοτικό λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, όπου οι μαθητές των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων διεξάγουν πειράματα με απλά υλικά καθημερινής χρήσης, παρατηρούν και εξηγούν τα φυσικά φαινόμενα που αφορούν στο μάθημα «Ερευνώ και ανακαλύπτω». Με αυτό τον τρόπο απομυθοποιείται η επιστήμη και μετατρέπεται σε καθημερινή δραστηριότητα αναζήτησης και απάντησης ερωτημάτων.

Στο Γυμνάσιο και Λύκειο λειτουργούν: α) Εργαστήριο Φυσικής και Χημείας με πλήρη εξοπλισμό οργάνων και αναλώσιμου υλικού, με παροχές νερού και τροφοδοτικό πολλαπλών ηλεκτρικών τάσεων συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος, απαγωγό. Διαθέτει σύγχρονα οπτικοαουστικά μέσα καθώς και σύνδεση με το διαδίκτυο, ώστε το μάθημα να υποστηρίζεται από τη σύγχρονη τεχνολογία. Στο εργαστήριο διεξάγονται πειράματα Μηχανικής, Ηλεκτρομαγνητισμού, Θερμοδυναμικής, Οπτικής και πλήθος πειραμάτων Χημείας. β) Εργαστήριο Βιολογίας, το οποίο είναι εξοπλισμένο με σειρά μικροσκοπίων, συλλογή μόνιμων παρασκευασμάτων, προπλάσματα και εργαστηριακά μέσα και στο οποίο διεξάγονται αποκλειστικά πειράματα Βιολογίας.

Στα εργαστήρια γίνεται πλήθος πειραμάτων πέρα των υποχρεωτικών από το ΥΠΕΠΘ εργαστηριακών δραστηριοτήτων. Ο προγραμματισμός και σχεδιασμός των πειραμάτων γίνεται από τον υπεύθυνο καθηγητή τού εκάστοτε εργαστηρίου και από τους διδάσκοντες των αντίστοιχων μαθημάτων με τη συνδρομή τού μόνιμου παρασκευαστή, έτσι ώστε να διασφαλίζονται οι εκπαιδευτικοί και παιδαγωγικοί στόχοι τού εργαστηρίου.
Στο σχολικό συγκρότημα των Αρσακείων Ψυχικού λειτουργούν τρία Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών. Το ένα από αυτά εξυπηρετεί τις ανάγκες εποπτικής διδασκαλίας και πειραματικής εξάσκησης των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων στα μαθήματα Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας και Γεωγραφίας και τα άλλα δύο τις ανάγκες των Γυμνασίων και των Λυκείων.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΑΡΣΑΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΨΥΧΙΚΟΥ Image     Το Εργαστήριο (γνωστό ως Χημείο των Αρσακείων Δημοτικών Ψυχικού) ιδρύθηκε το 1936 για τις ανάγκες τής Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Από το 1955 και μετά γινόταν σε αυτό το μάθημα τής Φυσικής Πειραματικής και για τους μαθητές τής Στ΄ τάξης τού Δημοτικού.     Από το 1991 στις αίθουσες τού Χημείου διδάσκονται το μάθημα τής Φυσικής αποκλειστικά οι μαθητές των τριών Δημοτικών Σχολείων τού Ψυχικού.     Το Χημείο αποτελείται από δύο ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες για τις αντίστοιχες τάξεις τού Δημοτικού. Οι μαθητές εργάζονται κατά ομάδες σε πάγκους εργασίας για την ολοκλήρωση των πειραματικών διαδικασιών. Έτσι προωθείται η ανακαλυπτική μάθηση υπό το πρίσμα τής δημιουργικής συνεργασίας μέσα σε ένα περιβάλλον που ικανοποιεί την εξερευνητική διάθεση των μαθητών.
     Είναι άρτια εξοπλισμένο με όργανα και εποπτικά  μέσα, όπως γεννήτριες, αμπερόμετρα, βολτόμετρα, μετασχηματιστές, συσκευές ηλεκτρόλυσης, πηνία, μετρητή μήκους κύματος τού φωτός, διαθλασίμετρο, γεννήτρια ήχου, παλμογράφο, μικροσκόπια, θερμόμετρα ποικίλων τύπων, μηχανή εσωτερικής καύσης, υδραντλίες, ζυγούς σύγκρισης και σταθμά τα οποία καλύπτουν τα αντίστοιχα κεφάλαια τού Ηλεκτρισμού, Μαγνητισμού, Οπτικής, Ακουστικής, Βιολογίας - Ανθρωπολογίας, Θερμότητας, Μηχανικής τής ύλης τού μαθήματος τής Φυσικής τής Ε΄και Στ΄τάξης.     Επιπλέον, το Χημείο διαθέτει και θερμοκήπιο, το οποίο εκτός από την αισθητική ικανοποίηση που προσφέρει, επιτρέπει στους μαθητές να έρχονται σε άμεση επαφή με τον φυτικό κόσμο.      Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι στις προθήκες του υπάρχουν όργανα και συσκευές ιστορικής αξίας όπως ενδεικτικά: παλαιές φωτογραφικές μηχανές διαφόρων τύπων, μηχανές προβολής διαφανειών, κινηματογραφική μηχανή, τα οποία κάνουν εναργέστερη τη σύγκριση παλαιότερων και σύγχρονων τεχνολογιών.

1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ – ΧΗΜΕΙΑΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ

Image Το πείραμα πέρα από μοχλό προόδου των Φυσικών Επιστημών αποτελεί και βασικό εργαλείο κατανόησης και μετάδοσης τής γνώσης. Θα υποστηρίζαμε, μάλιστα, ότι στη σύγχρονη εκπαιδευτική πράξη, πρέπει να αποτελεί την αιχμή τού δόρατος στην προσπάθεια για τη διέγερση τού ενδιαφέροντος των μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες. Εκτός όμως από αυτό, είναι και ένα παιδαγωγικό μέσο για την ανάπτυξη τής ικανότητάς τους να παρατηρούν και να ερμηνεύουν τα φαινόμενα. Η αναγκαιότητα τής πειραματικής διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών διαπιστώθηκε πολύ νωρίς στα Αρσάκεια Σχολεία, στα οποία λειτουργούν τα εργαστήρια Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας ήδη από τις αρχές τού περασμένου αιώνα.  Στο κεντρικό κτήριο των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού είχαν διαμορφωθεί  τρεις αίθουσες στον 2ο όροφο έτσι, ώστε να έχουν την κατάλληλη υποδομή και τον απαραίτητο εξοπλισμό σε όργανα και συσκευές για τη διενέργεια εργαστηριακών ασκήσεων. Μάλιστα, ορισμένα από τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν τότε, αποτελούν σήμερα αντικείμενα μουσειακής αξίας. Image Τις τελευταίες δεκαετίες, η αναβάθμιση των εργαστηρίων συνοδεύει την εξέλιξη των Αρσακείων Σχολείων.
Πρόσφατα ανακαινίσθηκαν εκ βάθρων τρεις εργαστηριακές αίθουσες τού Α΄Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού, όπου στεγάζεται το 1ο Εργαστήριο Φυσικής – Χημείας και Βιολογίας των Αρσακείων Γυμνασίων και Λυκείων τού Ψυχικού και στο οποίο ασκούνται οι μαθητές τού Α΄ Γυμνασίου και τού Α΄ Λυκείου. Την αίθουσα Βιολογίας τού εργαστηρίου αυτού χρησιμοποιούν οι μαθητές όλων των Σχολείων τού Ψυχικού.
Παρέχει στους μαθητές μας την ευκαιρία να εντρυφήσουν στα φυσικά και χημικά φαινόμενα και να οδηγηθούν στους νόμους που τα διέπουν, μέσα σε ευχάριστους και άρτια εξοπλισμένους χώρους. Η πλήρης αξιοποίηση των εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών και η συνεχής χρήση τους από μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων όλων των τάξεων, όπως και η διαρκής ανανέωσή τους σε όργανα και συσκευές, αποτελεί ένα από τα θέματα άμεσης προτεραιότητας στα Αρσάκεια Σχολεία, τα οποία αποτελούν σημείο αναφοράς στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι τού τόπου. 

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ – ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ

Image  Σε τρεις αίθουσες τού 2ου Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού στεγάζεται το  2ο Εργαστήριο Φυσικής και Χημείας των Αρσακείων τού Ψυχικού και εξυπηρετεί τις ανάγκες τού Β΄ Γυμνασίου, τού Β΄ Λυκείου και τού Κλασικού Λυκείου.

Οι αίθουσες αυτές διαθέτουν πλούσιο σχολικό εργαστηριακό εξοπλισμό. Η μία από αυτές επιπλέον διαθέτει εξοπλισμό πολυμέσων (Η/Υ, μηχάνημα προβολής, οθόνη, σύνδεση με το διαδίκτυο), ώστε να είναι δυνατή η χρήση τους κατά τη διάρκεια τού μαθήματος, σύμφωνα με τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Οι σειρές πειραμάτων πραγματοποιούνται από τους διδάσκοντες Καθηγητές τού Γυμνασίου και τού Λυκείου με τη συνδρομή τής Παρασκευάστριας τού εργαστηρίου. Τα πειράματα προγραμματίζονται στην αρχή τής σχολικής χρονιάς σε συνεργασία με τον Συντονιστή τού κλάδου ΠΕ4, τον υπεύθυνο τού Σχολικού Εργαστηρίου και τους διδάσκοντες καθηγητές.

Image Ο εξοπλισμός των εργαστηρίων ανανεώνεται και συμπληρώνεται κάθε χρόνο και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πειραματικών διατάξεων, πέρα από αυτές που είναι υποχρεωτικές από το ΥΠΕΠΘ.

Έτσι μπορούν να πραγματοποιούνται εργαστηριακές δραστηριότητες που συντελούν στην καλύτερη αφομοίωση τής διδακτέας ύλης που προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα τού ΥΠΕΠΘ. Οι εργαστηριακές αυτές δραστηριότητες γίνονται είτε με τη μορφή «πειραμάτων επίδειξης» είτε με τη μορφή «μετωπικών πειραμάτων» (δηλαδή πειράματα που γίνονται από τους ίδιους τους μαθητές οι οποίοι χωρίζονται σε ομάδες των 2 έως 4 ατόμων).
Το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών μέσα από τη λειτουργία του εξυπηρετεί τις ανάγκες διδασκαλίας και πειραματικής άσκησης των μαθητών και μαθητριών στο μάθημα της Φυσικής , της Χημείας και της Βιολογίας.

Το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών αποτελείται από δύο ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες για την Ε΄ και την Στ΄  τάξη αντίστοιχα του Δημοτικού . Οι αίθουσες αυτές διαθέτουν πλούσιο σχολικό εργαστηριακό εξοπλισμό, καθεμιά από αυτές διαθέτει εξοπλισμό πολυμέσων (διαδραστικό πίνακα, Η/Υ, μόνιμη σύνδεση με το διαδίκτυο), ώστε να είναι δυνατή η χρήση τους κατά τη διάρκεια τού μαθήματος, σύμφωνα με τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας.

1 2
Οι φωτογραφίες μεγεθύνονται

Πρόκειται για ένα άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο με κατάλληλα όργανα και εποπτικά μέσα, όπως ηλεκτροστατική μηχανή, ατμομηχανή (πρότυπο εργοστασίου), προσομοιωτή υδροστατικού μύλου, δυναμό, σφαίρα και βέργα διαστολής στερεών, το δίσκο το Νεύτωνα, αποστακτήρα, συσκευές που λειτουργούν με τη βοήθεια ηλιακών πάνελ, ατμομηχανή του Ήρωνα, Ημισφαίριο Μαδεμβούργου, ηλεκτρολυτική συσκευή, πρίσματα, πρόπλασμα ματιού, πρότυπος ζυγός σύγκρισης, νήμα της στάθμης τα οποία καλύπτουν τα αντίστοιχα κεφάλαια τού Ηλεκτρισμού, Μαγνητισμού, Οπτικής, Ενέργειας, Βιολογίας - Ανθρωπολογίας, Θερμότητας, Μηχανικής τής ύλης τού μαθήματος τής Φυσικής της Ε΄και Στ΄τάξης.

Οι μαθητές εργάζονται κατά ομάδες σε πάγκους εργασίας για την ολοκλήρωση των πειραματικών διαδικασιών. Έτσι προωθείται η ανακαλυπτική μάθηση υπό το πρίσμα τής δημιουργικής συνεργασίας μέσα σε ένα περιβάλλον που ικανοποιεί την εξερευνητική διάθεση των μαθητών.Οι εργαστηριακές αυτές δραστηριότητες γίνονται είτε με τη μορφή πειραμάτων επίδειξης είτε με πειράματα που γίνονται από τους ίδιους τους μαθητές οι οποίοι χωρίζονται σε ομάδες, πάντα με την καθοδήγηση των δασκάλων Φυσικής και με τη συνδρομή τής Παρασκευάστριας τού εργαστηρίου.               
Μεγάλη έμφαση δίνεται στην υποδομή για τη διδασκαλία των μαθημάτων που ανήκουν στον ευρύ χώρο των Φυσικών Επιστημών. Η εποπτική διδασκαλία, σε συνδυασμό με την εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών μεθόδων, βοηθεί τους μαθητές τής πρωτοβάθμιας και τής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να κατανοήσουν σε μεγαλύτερο βάθος και με μεγαλύτερη ενάργεια έναν επιστημονικό χώρο που, κάτω από διαφορετικές συνθήκες, θα παρέμενε ένα θεωρητικό σχήμα χωρίς πρακτική διάσταση.

Σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας υπάρχουν ειδικά εργαστήρια προορισμένα για τη μελέτη των Φυσικών Επιστημών, στελεχωμένα από εξειδικευμένους παρασκευαστές και εξοπλισμένα με σύγχρονα όργανα, με μικροσκόπια, με προπλάσματα, με τους μοναδικούς για τα ελληνικά σχολικά δεδομένα πίνακες αλυσιδωτής αντίδρασης, καθώς και με εποπτικά μέσα για τη Φυσική, τη Χημεία, την Αστρονομία, την Αστροφυσική, την Ανθρωπολογία, τη Βοτανική, τη Ζωολογία, τη Βιολογία. Η ανανέωση των εποπτικών μέσων είναι συνεχής, ώστε να καλύπτονται οι πλέον σύγχρονες απαιτήσεις των φυσικών επιστημών.

Οι αίθουσες των εργαστηρίων διαθέτουν πλούσιο σχολικό εργαστηριακό εξοπλισμό (όπως γεννήτριες, αμπερόμετρα, βολτόμετρα, μετασχηματιστές, συσκευές ηλεκτρόλυσης, πηνία, μετρητή μήκους κύματος τού φωτός, διαθλασίμετρο, γεννήτρια ήχου, παλμογράφο, μικροσκόπια, θερμόμετρα ποικίλων τύπων, μηχανή εσωτερικής καύσης, υδραντλίες, ζυγούς σύγκρισης και σταθμά, τα οποία καλύπτουν τα αντίστοιχα κεφάλαια του Ηλεκτρισμού, Μαγνητισμού, Οπτικής, Ακουστικής, Βιολογίας – Ανθρωπολογίας, Θερμότητας, Μηχανικής τής ύλης τού μαθήματος τής Φυσικής), ενώ υπάρχουν επίσης ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μηχανήματα προβολής, οθόνες, σύνδεση με το διαδίκτυο, ώστε να είναι δυνατή η χρήση τους κατά τη διάρκεια τού μαθήματος, σύμφωνα με τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας.

Στους χώρους των εργαστηρίων διοργανώνονται, με την ευκαιρία επιστημονικών επετείων, εκθέσεις με πειράματα και μελέτες των μαθητών για ζητήματα τού σύγχρονου κόσμου των φυσικών επιστημών, από τα οποία δεν απουσιάζει ο κοινωνικός προβληματισμός, όπως για το θέμα τής φωτορύπανσης.

Στα Σχολεία Εκάλης και Πατρών είναι εγκατεστημένα τηλεσκόπια παρατηρήσεων για το μάθημα τής Αστρονομίας. Με τη βοήθειά τους οι μαθητές παρακολουθούν τα σχετικά φαινόμενα και εφαρμόζουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα τής Διεθνούς Αστρονομικής Ενώσεως.

Τέλος, ειδικά για τα φυσιογνωστικά μαθήματα, υπάρχουν θερμοκήπια και ενυδρεία καθώς και μέσα παρατηρήσεως φυσικών φαινομένων, σπάνια για σχολεία, ενώ οι σχολικοί κήποι, εκτός από χώροι παιχνιδιού και ξεκούρασης των μαθητών, τους δίνουν την ευκαιρία για πρακτική εξάσκηση στην καλλιέργεια των φυτών.