Αρσάκεια Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων τού μαθήματος των Αγγλικών, μαθητές και καθηγητές τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού παρακολούθησαν τρίωρη παρουσίαση, στις 4 Νοεμβρίου 2021, από τον καθηγητή τής Ελληνοαμερικανικής Ένωσης κ. Ιωάννη Πετρόπουλο.

Το θέμα ήταν οι εξετάσεις γλωσσομάθειας τού Πανεπιστημίου του Michigan, επιπέδου Β2 (LOWER) και C2 (PROFICIENCY), με τη μορφή εργαστηρίου (workshop).