Αρσάκεια Ιωαννίνων
Ενημερώνονται οι γονείς τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού ότι η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία έχει δημιουργήσει την ψηφιακή πλατφόρμα e-arsakeio, στην οποία αναρτάται πλούσιο και αξιόλογο εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές όλων των τάξεων των Σχολείων μας, ξεκινώντας από το Νηπιαγωγείο.

Οι διαδραστικές ασκήσεις για τα νήπια είναι κατάλληλα σχεδιασμένες ώστε να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες αυτής τής ηλικιακής ομάδας, με στόχο η μαθησιακή διαδικασία να είναι ευχάριστη, δημιουργική και πάντοτε με παιγνιώδη μορφή. 
Το υλικό αυτό σχεδιάζεται από ομάδες εκπαιδευτικών και Συντονιστών όλων των ειδικοτήτων των Σχολείων μας, δοκιμάζεται, εμπλουτίζεται και ανανεώνεται διαρκώς.

Τα νήπια θα έχουν την ευκαιρία να «παίξουν» με τις διαδραστικές ασκήσεις που έχουν δημιουργηθεί -ανά μαθησιακή περιοχή- στο σπίτι τους, μέσα στο ασφαλές περιβάλλον τής ψηφιακής πλατφόρμας e-arsakeio, πάντα βέβαια με τη διακριτική βοήθεια και καθοδήγηση των γονέων τους.