Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες και απαιτητικές συνθήκες που επικρατούν στην καθημερινή μας ζωή και ανταποκρινόμενη στα –επί σειρά ετών– αιτήματα των γονέων, παρέχει τη δυνατότητα καθημερινής σίτισης (μεσημεριανό γεύμα) των παιδιών στον χώρο τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού.

Ενημερώνονται οι γονείς τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού ότι η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία έχει δημιουργήσει την ψηφιακή πλατφόρμα e-arsakeio, στην οποία αναρτάται πλούσιο και αξιόλογο εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές όλων των τάξεων των Σχολείων μας, ξεκινώντας από το Νηπιαγωγείο.

Οι διαδραστικές ασκήσεις για τα νήπια είναι κατάλληλα σχεδιασμένες ώστε να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες αυτής τής ηλικιακής ομάδας, με στόχο η μαθησιακή διαδικασία να είναι ευχάριστη, δημιουργική και πάντοτε με παιγνιώδη μορφή. 
Το υλικό αυτό σχεδιάζεται από ομάδες εκπαιδευτικών και Συντονιστών όλων των ειδικοτήτων των Σχολείων μας, δοκιμάζεται, εμπλουτίζεται και ανανεώνεται διαρκώς.

Τα νήπια θα έχουν την ευκαιρία να «παίξουν» με τις διαδραστικές ασκήσεις που έχουν δημιουργηθεί -ανά μαθησιακή περιοχή- στο σπίτι τους, μέσα στο ασφαλές περιβάλλον τής ψηφιακής πλατφόρμας e-arsakeio, πάντα βέβαια με τη διακριτική βοήθεια και καθοδήγηση των γονέων τους.
Ενημερώνονται οι γονείς των μαθητών των Αρσακείων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Ψυχικού και των Αρσακείων-Τοσιτσείων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Εκάλης ότι, σύμφωνα με τους βασικούς κανόνες λειτουργίας των Σχολείων, οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να προσέρχονται καθημερινώς στο Σχολείο φορώντας υποχρεωτικά την καθημερινή στολή (θερινή ή χειμερινή) τού Σχολείου.