Αρσάκεια Ιωαννίνων

Στο B΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού πραγματοποιήθηκε και εφέτος το Πρόγραμμα Διαχείρισης Χρόνου και Οργάνωσης Μελέτης για τους μαθητές τής Α΄ τάξης. Σκοπός τού προγράμματος, το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Συμβουλευτική-Ψυχολογική Υπηρεσία τής ΦΕ, ήταν η ευαισθητοποίηση των παιδιών ως προς την αποδοτικότερη αξιοποίηση τού χρόνου τους, ώστε και να ανταποκρίνονται καλύτερα στις σχολικές τους υποχρεώσεις, αλλά και να αξιοποιούν πιο αποδοτικά τον ελεύθερό τους χρόνο και τις εξωσχολικές τους δραστηριότητες.

Όσον αφορά στην υλοποίηση τού προγράμματος, αυτό διεξήχθη σε δύο συναντήσεις με τα παιδιά και το παρακολούθησαν οι μαθητές κάθε τμήματος ξεχωριστά. Στην αρχή τής πρώτης συνάντησης, η οποία έλαβε χώρα τον Νοέμβριο 2024, οι μαθητές μίλησαν στην τάξη αλλά άκουσαν και τους συμμαθητές τους να μιλούν για τις ποικίλες δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν, για τις μεθόδους μελέτης που χρησιμοποιούν και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή διαχείριση τού χρόνου τους.

Κατά τη διάρκεια τής δεύτερης συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο 2024, δόθηκαν στα παιδιά σαφείς οδηγίες και διατυπώθηκαν εναλλακτικές προτάσεις για την κατάρτιση ενός εξατομικευμένου προγράμματος, για να αξιοποιούν τις υποχρεώσεις τους ανάλογα με το πόσο σημαντικές και επείγουσες είναι. Στη συνέχεια, μέσω τής παρουσίασης που έγινε με τη χρήση διαδραστικού πίνακα, επισημάνθηκαν σε αυτούς οι παράγοντες που δυσχεραίνουν τις προσπάθειές τους και εντοπίστηκαν δυσλειτουργικές αντιλήψεις σχετικά με τη διαχείριση των ποικίλων υποχρεώσεών τους. Τέλος, έλαβε χώρα σύνθεση των απόψεων, ώστε οι μαθητές να διαμορφώνουν πιο ρεαλιστικά τα μελλοντικά τους προγράμματα.

Το Πρόγραμμα Διαχείρισης Χρόνου και Οργάνωσης Μελέτης οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τον κ. Γεώργιο Γεωργουλέα, σχολικό ψυχολόγο, και την κ. Κατερίνα Σουφλιά, καθηγήτρια και σύμβουλο Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.