Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023 οι μαθητές τού προχωρημένου Τμήματος Γαλλικών τής Γ΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού, με καθηγήτρια την κ. Μαρία Σερβετά, αξιοποιώντας το ενδιαφέρον που προκαλεί η επικαιρότητα (αυτοδιοικητικές εκλογές, εκλογές μαθητικών συμβουλίων), ασχολήθηκαν με το θέμα  των εκλογών.

Στόχος τού μαθήματος ήταν να προσεγγίσουν γλωσσικά και πολιτιστικά τις εκλογικές διαδικασίες στη Γαλλία,  την κυριότερη γαλλόφωνη ευρωπαϊκή χώρα. Αρχικά μελέτησαν το σχετικό λεξιλόγιο, στη συνέχεια συνέκριναν τα είδη εκλογών σε Ελλάδα και Γαλλία, ώστε να διαπιστώσουν ομοιότητες και διαφορές, και, τέλος, ασχολήθηκαν αναλυτικότερα με τις σχολικές εκλογές στη Γαλλία.

Το τρίτο μέρος τού μαθήματος κατά το οποίο γνώρισαν, μέσα από ένα κείμενο με ασκήσεις κατανόησης και ένα σχετικό βίντεοπώς λειτουργούν τα μαθητικά συμβούλια στο γαλλικό γυμνάσιο κίνησε εξαιρετικά το ενδιαφέρον τους, καθώς σχολίασαν τα προσόντα που απαιτούνται για να εκλεγούν οι Γάλλοι συμμαθητές τους, καθώς και τις ευθύνες που αναλαμβάνουν αυτοί με την εκλογή τους
Έτσι, συνειδητοποιήσουν ότι οι μαθητικές εκλογές και η συμμετοχή στα σχολικά συμβούλια συνιστούν ένα πρώτο μάθημα ενεργού πολιτειότητας.

Στην ψηφιακή τάξη τού μαθήματος, και στο πλαίσιο τής διαφοροποιημένης διδασκαλίας, έχει αναρτηθεί από τη διδάσκουσα καθηγήτρια συμπληρωματικό παιδαγωγικό υλικό και δραστηριότητες για τους μαθητές που θα θέλουν ενδεχομένως να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στην ενασχόληση με το συγκεκριμένο θέμα.