Αρσάκεια Ιωαννίνων

Οι μαθητές τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού έλαβαν μέρος στο 2ο Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών τού St Catherine’s School (2nd SCMUN), στις 18 και 19 Φεβρουαρίου 2023.

Το θέμα τού συνεδρίου ήταν "Education and Gender Equity" ("Εκπαίδευση και Ισότητα Φύλων").

Για δεύτερη συνεχή χρονιά το CHMUN είχε ιδιαίτερη απήχηση στους μικρούς διπλωμάτες και στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία.

Στο συνέδριο συμμετείχαν από το Σχολείο 7 μαθητές από την Γ΄ τάξηΑρχοντάκης Μιχαήλ (Economic and Financial Committee), Καρκαντάρη Ελένη (ECOSOC), Κουτσιμάνης Γεώργιος (ECOSOC), Μουζάκης Σπυρίδων (Social, Cultural and Humanitarian Committee), Μπρεμς Αλέξανδρος (Legal Committee), Ούλμαν-Δερνιτσιώτης Λεωνίδας (Legal Committee) και Χαραλαμπάκης Εμμανουήλ (Legal Committee), οι οποίοι εκπροσώπησαν τις χώρες τής Νιγηρίας και τής Νέας Ζηλανδίας, σε θέματα που αφορούσαν στην εξωτερική πολιτική κάθε χώρας.

Επισημαίνεται ότι ο μαθητής Μπρεμς Αλέξανδρος έλαβε το βραβείο τού καλύτερου αντιπροσώπου στην επιτροπή του.

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια θέματα τού συνεδρίου:

• Evaluating the ‘blended learning’ educational system (Αξιολόγηση τού εκπαιδευτικού συστήματος "μικτής μάθησης")

• Addressing the proliferation of facilities in refugee camps (Αντιμετώπιση τού πολλαπλασιασμού των εγκαταστάσεων σε προσφυγικούς καταυλισμούς)

 The question of legalised child marriage (Το ζήτημα τού νομιμοποιημένου γάμου ανηλίκων)

• Discussing laws concerning legalised physical punishment in schools (Συζήτηση νόμων που αφορούν στη νομιμοποιημένη σωματική τιμωρία στα σχολεία)

Τους μαθητές προετοίμασε και καθοδήγησε η καθηγήτρια Αγγλικών και Σύμβουλος MUN (MUN Advisor) κ. Ιωάννα Βασιλοπούλου.