Αρσάκεια Ιωαννίνων

Οι μαθητές τού Β΄Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού έλαβαν μέρος στο 5ο Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών τού 1ου Γυμνασίου Κηφισιάς, στις 12, 13, 14 και 15 Ιανουαρίου 2023.

Στο συνέδριο συμμετείχαν από το Σχολείο 9 μαθητές από την Γ΄ τάξη: Αρχοντάκης Μιχαήλ, Γκουσιάκης Ιωάννης, Καρκαντάρη Ελένη, Κουτσιμάνης Γεώργιος, Κυριακόπουλος Κυριάκος, Μουζάκης Σπυρίδων, Μπρεμς Αλέξανδρος, Ούλμαν-Δερνιτσιώτης Λεωνίδας και Χαραλαμπάκης Εμμανουήλ, οι οποίοι εκπροσώπησαν τις χώρες τής Ελβετίας και τής Βραζιλίας, σε θέματα που αφορούσαν στην εξωτερική πολιτική τής κάθε χώρας.

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια θέματα:

“The question of monitoring nuclear weapons” (Το ζήτημα της παρακολούθησης των πυρηνικών όπλων)
 
“Rehabilitation of people suffering from mental illnesses” (Αποκατάσταση ατόμων που πάσχουν από ψυχικές ασθένειες)
“The use of artificial organs” (Η χρήση τεχνητών οργάνων)

Ουσιαστικά τα Μοντέλα Ηνωμένων Εθνών (MUN) αποτελούν μια προσομοίωση των συνεδριάσεων των Ηνωμένων Εθνών από μαθητές, στους οποίους ανατίθεται να εκροσωπήσουν τυχαία μια χώρα κάθε φορά, με στόχο να επιλύσουν προβλήματα μέσω τού διαλέγεσθαι (debate), τής διαπραγμάτευσης (negotiation), τής αντιπαράθεσης (juxtaposition) και τού συμβιβασμού (compromising), ώστε να καταλήξουν σε ένα τελικό ψήφισμα (resolution), προτείνοντας λύσεις σε ζητήματα διεθνούς ενδιαφέροντος.

Τους μαθητές προετοίμασε και καθοδήγησε η καθηγήτρια Αγγλικών και Σύμβουλος MUN (MUN Advisor) κ. Ιωάννα Βασιλοπούλου.