Αρσάκεια Ιωαννίνων

Τα βασιλικά κτήματα Τατοΐου επισκέφθηκε η Β΄ τάξη τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού, την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022.

Στο πλαίσιο τής Πανελλήνιας Σχολικής Ημέρας Αθλητισμού οι μαθητές/-τριες γνώρισαν μια πλευρά τής νεότερης ελληνικής ιστορίας, ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα προστασίας τού περιβάλλοντος, έπαιξαν ομαδικά παιχνίδια και αθλήθηκαν στην αγκαλιά τής φύσης.

Η ημέρα αυτή ήταν μια ευκαιρία να γνωριστούν οι μαθητές μεταξύ τους καλύτερα και χαλαρώσουν δημιουργικά.