Αρσάκεια Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο των προληπτικών δράσεων για θέματα ψυχικής υγείας και αντιμετώπισης του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού (bullying) οι μαθητές της Β’ τάξης συμμετείχαν σε συναντήσεις με μέλη των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών του σχολείου μας, την κ. Κατερίνα Σουφλιά, σύμβουλο Σ.Ε.Π. και καθηγήτρια του σχολείου, και τον κ. Γιώργο Γεωργουλέα, σχολικό ψυχολόγο.

Σε κάθε συνάντηση οι μαθητές, αφού ενημερώθηκαν και συζήτησαν για θέματα ενδοσχολικής βίας, περιθωριοποίησης και διαδικτυακού εκφοβισμού, προβληματίστηκαν πάνω σε θέματα αναγνώρισης συναισθημάτων, υιοθετώντας με την προτροπή τού ψυχολόγου διαφορετικούς ρόλους: τού θύτη, τού θύματος και τού παρατηρητή. Οι μαθητές εκδήλωσαν ζωηρό ενδιαφέρον θέτοντας ερωτήματα και ερμηνεύοντας, με τον δικό τους τρόπο, τις επιπτώσεις του σχολικού εκφοβισμού στην ψυχολογία των μαθητών αλλά και στην εύρυθμη λειτουργία τής σχολικής μας κοινότητας.