Αρσάκεια Ιωαννίνων

Στο B΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού πραγματοποιήθηκε, στα τέλη Οκτωβρίου 2021, η 1η συνάντηση τού Προγράμματος Διαχείρισης Χρόνου και Οργάνωσης Μελέτης για τους μαθητές τής Α΄ τάξης.


Σκοπός τού προγράμματος, το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Συμβουλευτική- Ψυχολογική Υπηρεσία τής ΦΕ, ήταν η ευαισθητοποίηση των παιδιών ως προς την αποδοτικότερη αξιοποίηση τού χρόνου τους, ώστε και να ανταποκρίνονται καλύτερα στις σχολικές τους υποχρεώσεις, αλλά και να περνούν καλύτερα στον ελεύθερο χρόνο τους και στις εξωσχολικές τους δραστηριότητες.

Στην πρώτη συνάντηση οι μαθητές μίλησαν στην τάξη αλλά άκουσαν και τους συμμαθητές τους να μιλούν για τις ποικίλες δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν, για τις μεθόδους μελέτης που χρησιμοποιούν και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή διαχείριση τού χρόνου τους.

Στη συνέχεια, μέσω μιας παρουσίασης που έγινε με τη χρήση διαδραστικού πίνακα, επισημάνθηκαν σε αυτούς οι παράγοντες που δυσχεραίνουν την προσπάθειά τους και εντοπίστηκαν δυσλειτουργικές αντιλήψεις σχετικά με τη διαχείριση των ποικίλων υποχρεώσεών τους.

Το Πρόγραμμα Διαχείρισης Χρόνου και Οργάνωσης Μελέτης οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τον κ. Γεώργιο Γεωργουλέα, σχολικό ψυχολόγο, και την κ. Κατερίνα Σουφλιά, καθηγήτρια και Σύμβουλο Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.