Αρσάκεια Ιωαννίνων
Την Τρίτη 7 Νοεμβρίου οι μαθητές των Β΄3 και Β΄4 τάξεων τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού παρακολούθησαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Μια μέρα στην αρχαία Ελλάδα» στους χώρους τής ομάδας ΔΡΩ, στην Πλάκα.
Τα παιδιά, ως πολίτες τής Αθήνας τού 5ου π.Χ. αι., βίωσαν πτυχές τής καθημερινής ζωής των αρχαίων Αθηναίων. Φιλοσόφησαν, ψήφισαν, φιλοτέχνησαν. Μέσα σε χώρους κατάλληλα διαμορφωμένους βρέθηκαν νοερά στην Αγορά, την Πνύκα, στον Παρθενώνα και τον Κεραμεικό. Εξοικειώθηκαν με την καθημερινότητα τής εποχής, τα μεγάλα έργα τής αθηναϊκής Δημοκρατίας και βίωσαν τον ρόλο τού πολίτη.
Με τον τρόπο αυτό συμμετείχαν ενεργά σε ένα άριστα διαμορφωμένο διαδραστικό πρόγραμμα που τους έφερε σε επαφή με την ιστορική γνώση.