Αρσάκεια Ιωαννίνων

Το Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού βραβεύθηκε με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας για το e-Twinning έργο "Robotics - a step to the future" (πατήστε εδώ), που υλοποίησαν μαθητές στο πλαίσιο τής Ζώνης Ρομποτικής των Α΄ και Γ΄ τάξεων κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021.

Λίγα λόγια για την ευρωπαϊκή δράση e-Twinning:

Το e-Twinning (πατήστε εδώ) είναι μια ευρωπαϊκή δράση μέσω τής οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές, φίλες χώρες συνεργάζονται αξιοποιώντας εργαλεία Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη.
Η δράση e-Twinning δίνει στους μαθητές των σχολείων αυτών την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες.
To e-Twinning αποτελεί την κοινότητα των σχολείων τής Ευρώπης.

Η Εθνική Ετικέτα Ποιότητας e-Twinning απονέμεται από τις Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης των εκάστοτε χωρών στα έργα e-Twinning που κατάφεραν να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο ποιότητας πληρώντας μια σειρά κριτηρίων που έχουν τεθεί από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης τής δράσης e-Twinning. 
Η ετικέτα ποιότητας αποτελεί απτή αναγνώριση τού υψηλού επιπέδου των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που υλοποίησαν οι υπεύθυνοι καθηγητές και οι μαθητές, καθώς και δημόσια επιβεβαίωση τής δέσμευσης τού σχολείου στην ποιότητα, στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής συνεργασίας.


Στο βραβευμένο e-Twinning έργο "Robotics  a step to the future" συνεργάστηκαν τέσσερα σχολεία:

1) Α΄ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ - υπεύθυνη εκπαιδευτικός: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΛΕΖΟΥ

2) ALIŞUURI ORTAOKULU, SAVAŞTEPE, TURKEY - υπεύθυνη εκπαιδευτικός: HÜLYA BAYSAL

3) MATEI BASARAB HIGH SCHOOL, CRAIOVA, ROMANIA - υπεύθυνη εκπαιδευτικός: DANIELA GRECU

4) SF. DUMITRU SECONDARY SCHOOL, CRAIOVA, ROMANIA - υπεύθυνη εκπαιδευτικός: ALINA MIHAELA CIUCĂ.

Η Εθνική Ετικέτα Ποιότητας e-Twinning απονεμήθηκε για το έργο και στα τέσσερα συνεργαζόμενα σχολεία (1 Ελλάδας, 2 Ρουμανίας και 1 Τουρκίας) από τις Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης τής Ελλάδας, τής Ρουμανίας και τής Τουρκίας, αντίστοιχα.

Πρόκειται για ένα έργο που διέθετε πρωτοτυπία θέματος, ενδιαφέρουσες συνεργατικές δραστηριότητες, τήρηση τού κώδικα δεοντολογίας, δημιουργική χρήση εργαλείων ΤΠΕ, παιδαγωγική καινοτομία και διάχυση.

Το έργο απετέλεσε μια καινοτόμα εκπαιδευτική πρακτική και αποσκοπούσε στην παροχή λύσεων σε θεμελιώδη προβλήματα στη Ρομποτική ή τη μηχανική μέσω έξυπνων ρομπότ.

Στόχοι τού προγράμματος απετέλεσαν:

α) η ανάπτυξη επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών από διαφορετικά σχολεία

β) η προώθηση τής Ρομποτικής και τού οπτικού προγραμματισμού

γ) η ανάδειξη καλών πρακτικών στην εκπαίδευση STEM

δ) η καλλιέργεια των γλωσσικών δεξιοτήτων

Κατά τη διάρκεια τού έργου δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη των υπολογιστικών δεξιοτήτων με εστίαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων προγραμματισμού και Ρομποτικής, και οι μαθητές έμαθαν πώς λειτουργούν οι αισθητήρες και οι κινητήρες, πώς να προγραμματίζουν ένα ρομπότ για να παρατηρούν αντικείμενα/εμπόδια χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα υπερήχων και πώς να ταξιδεύουν σε διαδρομές.

Οι δραστηριότητες και τα ψηφιακά έργα-κατασκευές των μαθητών και εκπαιδευτικών προβάλλονται στην πλατφόρμα τού twinspace τού έργου (πατήστε εδώ), στον ειδικά κατασκευασμένο συνεργατικό ιστότοπο τού έργου (πατήστε εδώ), καθώς και στη διαδικτυακή πλατφόρμα και περιβάλλον προγραμματισμού OpenRoberta (πατήστε εδώ).

Η επικοινωνία και οι δράσεις μεταξύ των συνεργαζόμενων σχολείων έγιναν στην αγγλική γλώσσα.
Στο πλαίσιο τού έργου πραγματοποιήθηκαν σύγχρονες διαδικτυακές συναντήσεις, στην αγγλική γλώσσα, με τις εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων.
Στις σύγχρονες διαδικτυακές συναντήσεις οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα και να ανταλλάξουν ιδέες και προτάσεις για την πορεία τού έργου, ενώ συμμετείχαν σε πληθώρα δημιουργικών δραστηριοτήτων, όπως δημιουργία ψηφιακών έργων αξιοποιώντας ποικίλα ψηφιακά εργαλεία και γνωριμία με εφαρμογές Τεχνητής νοημοσύνης.

Το e-Τwinning έργο συντόνισε η καθηγήτρια Πληροφορικής, Ρομποτικής και Φυσικών Επιστημών δρ Κατερίνα Γλέζου, ενώ στις δράσεις τού έργου συμμετείχε και η καθηγήτρια Γαλλικών κ. Μαρία Λαγουρού.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο βραβευμένο e-Twinning έργο, καθώς μέσα από αυτήν τη δημιουργική σύμπραξη αναδείχθηκε η σημασία τής συνεργασίας των λαών, τής ανάπτυξης τής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών από διαφορετικά σχολεία, τής καλλιέργειας των υπολογιστικών δεξιοτήτων και τής υπολογιστικής σκέψης και τής προώθησης τής Ρομποτικής.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο έργο, τις δραστηριότητες και τα έργα των μαθητών μπορείτε να αναζητήσετε στους παρακάτω συνδέσμους:

-e-twinning: robotics, a step to the future

-Twinspace

-Robotics: a step to the future