Αρσάκεια Ιωαννίνων

Μαθητές και μαθήτριες της Ζώνης Ρομποτικής των Α΄ και Γ΄ τάξεων του Α' Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού συμμετέχουν στο eTwinning έργο "Robotics – a step to the future" (εδώ).

Εκπαιδευτικοί και μαθητές από διάφορα ευρωπαϊκά σχολεία επικοινωνούν, συνεργάζονται διαδικτυακά μέσω πλατφόρμας σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας, αξιοποιούν μια ποικιλία εργαλείων ΤΠΕ και δημιουργούν ψηφιακά αντικείμενα προσωπικού νοήματος κι ενδιαφέροντος. Πρόκειται για μια πολύτιμη, ευχάριστη και εποικοδομητική ευκαιρία-εμπειρία μάθησης και συνεργασίας στην κατεύθυνση ανάπτυξης των απαραίτητων δεξιοτήτων του πολίτη του 21ου αιώνα, τις αποκαλούμενες 4Cs (Communication, Collaboration, Critical thinking, Creativity: Επικοινωνία, Συνεργασία, Κριτική σκέψη, Δημιουργικότητα).  

Στο eTwinning έργο "Robotics – a step to the future" συνεργάζονται τέσσερα σχολεία:
1) Α' Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού  - υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Κατερίνα Γλέζου
2) MATEI BASARAB HIGH SCHOOL, CRAIOVA, ROMANIA  - υπεύθυνη εκπαιδευτικός: GRECU DANIELA
3) ALIŞUURI ORTAOKULU, SAVAŞTEPE, TURKEY - υπεύθυνη εκπαιδευτικός: HÜLYA BAYSAL
4) SF. DUMITRU SECONDARY SCHOOL, CRAIOVA, ROMANIA  - υπεύθυνη εκπαιδευτικός: CIUCĂ MIHAELA ALINA.

Το έργο αποτελεί μια καινοτόμα εκπαιδευτική πρακτική και αποσκοπεί στην παροχή λύσεων σε θεμελιώδη προβλήματα στη ρομποτική ή τη μηχανική μέσω έξυπνων ρομπότ.
Στόχοι του προγράμματος αποτελούν:
α) η ανάπτυξη επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών από διαφορετικά σχολεία,
β) η προώθηση της ρομποτικής και του οπτικού προγραμματισμού,
γ) η ανάδειξη καλών πρακτικών στην εκπαίδευση STEM, και,
δ) η καλλιέργεια των γλωσσικών δεξιοτήτων.

Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη των υπολογιστικών δεξιοτήτων με εστίαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων προγραμματισμού και ρομποτικής.
Κατά τη διάρκεια του έργου οι μαθητές μαθαίνουν πώς λειτουργούν οι αισθητήρες και οι κινητήρες, πώς να προγραμματίζουν ένα ρομπότ για να παρατηρούν αντικείμενα / εμπόδια χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα υπερήχων και πώς να ταξιδεύουν διαδρομές.
Οι δραστηριότητες και ψηφιακά έργα-κατασκευές των μαθητών και εκπαιδευτικών προβάλλονται στην πλατφόρμα του twinspace του έργου (εδώ), στον ειδικά κατασκευασμένο ιστότοπο του έργου (εδώ) καθώς και στην πλατφόρμα OpenRoberta (εδώ).  

Η επικοινωνία μεταξύ των συνεργαζόμενων σχολείων γίνεται στην αγγλική γλώσσα.
Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιούνται σύγχρονες διαδικτυακές συναντήσεις με τις εκπαιδευτικούς και τις/τους μαθήτριες και μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων. 
Η πρώτη σύγχρονη διαδικτυακή συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23/12/2020 στις 18:00 (ώρα Ελλάδας) το απόγευμα. Στη διαδικτυακή συνάντηση οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί, μαθητές και μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα και να ανταλλάξουν ιδέες και χριστουγεννιάτικες ευχές. 
Η δεύτερη σύγχρονη διαδικτυακή συνάντηση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 16/01/2021 στις 11:00 το πρωί (ώρα Ελλάδας). Στη διαδικτυακή συνάντηση οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί, μαθητές και μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ευχές για το νέο έτος, ιδέες και προτάσεις για την πορεία του έργου, ενώ συμμετείχαν σε πληθώρα δημιουργικών δραστηριοτήτων, όπως δημιουργία συννεφόλεξου, παζλ αξιοποιώντας ποικίλα ψηφιακά εργαλεία, όπως wordart, kahoot, answergarden
 
Η υλοποίηση του προγράμματος έχει εγκριθεί παμψηφεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων του Α' Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού
Το πρόγραμμα υλοποιείται διαδικτυακά στην ασφαλή πλατφόρμα eTwinning με την απαραίτητη προστασία των προσωπικών δεδομένων ενώ, για τη συμμετοχή μαθητή/ήτριας απαιτείται Έντυπο γονικής συναίνεσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τα έργα των μαθητών επισκεφτείτε τον ιστότοπο του έργου εδώ .  

Λίγα λόγια για το eTwinning
Το eTwinning (εδώ) είναι μια Ευρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές Ευρωπαϊκές και φίλες χώρες, συνεργάζονται αξιοποιώντας εργαλεία Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση eTwinning δίνει στα σχολεία την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες. To eTwinning αποτελεί την κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης.