Αρσάκεια Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο υιοθέτησης καλών πρακτικών στην παιδαγωγική διαδικασία που προωθεί το Α΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού, κατά τη διάρκεια τού β΄ τετραμήνου τού 2023-2024 οι μαθητές και οι μαθήτριες των Α΄1 και Α΄4 τάξεων, στο μάθημα τής Νεοελληνικής Γλώσσας, επισκέφθηκαν τη σχολική βιβλιοθήκη για ένα διαφορετικό μάθημα.

Με την καθοδήγηση τής φιλολόγου κ. Σπ. Δημητρακοπούλου, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να εργαστούν ομαδικά, να ασκήσουν συνθετικές ικανότητες σκέψης παράγοντας κείμενα με βάση την παρεχόμενη βιβλιογραφία, αλλά και να καλλιεργήσουν δεξιότητες ομιλίας σε κοινό, παρουσιάζοντας το αποτέλεσμα τής συνεργασίας τους στην υπόλοιπη τάξη.
Επιπλέον, η βιωματική εμπειρία τής επίσκεψης στον χώρο τής βιβλιοθήκης λειτούργησε ως αφορμή για να εμπεδωθεί ένα κλίμα φιλαναγνωσίας και εξοικείωσης με τις δυνατότητες που παρέχει η επαφή με το έντυπο βιβλίο.