Αρσάκεια Ιωαννίνων

Oι μαθητές τής Δ΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού  Ψυχικού που διδάσκονται την Αγγλική Γλώσσα, με καθηγήτρια την κ. Σεβδαλή, ολοκλήρωσαν το έργο τους "Reading is dreaming with eyes wide open" στο πλαίσιο τού ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος e-Twinning, το οποίο προωθεί τη συνεργασία με σχολεία τής Ευρώπης.

Σε αυτό το έργο οι μαθητές αντάλλαξαν, μέσω των ΤΠΕ και χρησιμοποιώντας αποκλειστικά την Αγγλική Γλώσσα, απόψεις και πολιτιστικά στοιχεία με μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων από την Πορτογαλία και την Πολωνία.

Κυρίως, όμως, μοιράστηκαν την αγάπη τους για τα εξωσχολικά βιβλία, παρουσιάζοντας ο καθένας το αγαπημένο του βιβλίο.

Σκοπός τής συνεργασίας αυτής είναι τόσο η διεύρυνση τού πολιτιστικού και γλωσσικού ορίζοντα των μαθητών μας όσο και η καλλιέργεια τής Φιλαναγνωσίας.

Με την ολοκλήρωση τής συνεργασίας οι μαθητές δημιούργησαν ένα ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book) που περιλαμβάνει το σύνολο των έργων τους.

Για το έργο αυτό τους απονεμήθηκε η επίσημη "Ετικέτα e-Τwinning".