Αρσάκεια Ιωαννίνων
Τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017 οι μαθητές τής Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού, που διδάσκονται τη Γαλλική Γλώσσα, ενημερώθηκαν για τα έθιμα της ημέρας των Θεοφανίων στη Γαλλία και τις διαφοροποιήσεις τους από τα ελληνικά.
Μίλησαν για την ιστορία τής fève (φλουρί), την παρασκευή τής πατροπαράδοτης Galette des Rois, τής βασιλόπιτας δηλαδή, για τη διαδικασία που ακολουθείται κατά την κοπή της με το νεότερο μέλος τής οικογένειας να ορίζει, κρυμμένο, τη σειρά με την οποία θα κοπούν τα κομμάτια τής πίτας, αλλά και την ανταμοιβή τού τυχερού ο οποίος ανακηρύσσεται βασιλιάς και το στέμμα τού οποίου κατασκεύασαν οι μαθητές.