Αρσάκεια Πατρών
Euroscola 2017-2018
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των επιτυχόντων μαθητών για τη συμμετοχή στην ημερίδα που διοργανώνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο, από 14-17 Δεκεμβρίου 2017.