Αρσάκεια Πατρών

Στον Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας τού ΣΕΝ JA Greece, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την Παρασκευή 1η Μαρτίου 2019, συμμετείχαν και μαθητές τής Β΄ τάξης τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών με μια πρωτότυπη και φιλόδοξη ιδέα, τη δημιουργία  μιας εικονικής μαθητικής τράπεζας, τής New Generation Bank (NGB), η οποία απέσπασε το 2ο Πανελλήνιο Βραβείο Επιχειρηματικότητας.

Τα κέρδη τής New Generation Bank προέρχονται:

(α) από τη διαφορά τού επιτοκίου δανεισμού από το επιτόκιο κατάθεσης 
(β) από τη δημιουργία και πώληση μιας προπληρωμένης κάρτας για το σχολικό κυλικείο, καθώς και τού αντίστοιχου POS τερματικού που διαβάζει την κάρτα και ενημερώνει για το υπόλοιπό της.


Το διοικητικό συμβούλιο τής εικονικής τράπεζας NGB αποτελείται από τους μαθητές:
Αντώνη Πολίτη, πρόεδρο, Μάριο Αβαγκιάν, αντιπρόεδρο, Θανούλα Καμπέρου, γραμματέα, Μαρία Λιάτσικου, διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων, Γρηγορία Κόλλια, διεθύντρια Οικονομικών, Κωνσταντίνο Γκούμα, διευθυντή Ψηφιακού Σχεδιασμού, Σταυριάνα Κατσιμπέρη, διευθύντρια Μάρκετινγκ, Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο, υποδιευθυντή Οικονομικών, Διονυσία Σιδέρη, διευθύντρια Πωλήσεων, Διονυσία Αλεξανδροπούλου, διευθύντρια Business Banking, Ανδρέα Θεοδωρόπουλο, υποδιευθυντή Μάρκετινγκ, και Βασίλη Πορευόπουλο, διευθυντή Παραγωγής.

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών συγχαίρει τους μαθητές και την καθηγήτρια κ. Ο. Σταυρουλοπούλου που τους καθοδήγησε και η οποία εκπονεί το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας τα τελευταία επτά χρόνια με μεγάλη επιτυχία και σημαντικές διακρίσεις.