Από τις 5 έως 8 Οκτωβρίου 2017 οι μαθητές τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού επισκέφθηκαν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας τής Φ.Ε. και παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: "Γνωρίζω το Μουσείο τού Μουσείου μας".
Μέσα από το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα οι μαθητές έμαθαν τους κανόνες μιας επίσκεψης σε μουσείο και ήρθαν σε επαφή με τη Μουσειακή Αγωγή, αφού για κάποιους ήταν η πρώτη τους επίσκεψη σε μουσείο.
Στη συνέχεια μέσα από συζήτηση οι μαθητές γνώρισαν τα ζώα τού Μουσείου μας.
Τέλος, μέσα από παιγνιώδη βιωματική διαδικασία εμπέδωσαν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια τού εκπαιδευτικού προγράμματος.
Την επιμέλεια τού προγράμματος είχε η υπεύθυνη τού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας τής Φ.Ε.