Οι μαθητές των τριών τμημάτων τής Α΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού, με τη δασκάλα τους κ. Αιμιλία Σπέντζου, παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα«Ας γνωρίσουμε τα ζώα» τού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας τής Φ.Ε.
Οι μικροί μαθητές μέσα από αυτό το πρόγραμμα γνωρίζουν τα ζώα τού μουσείου μας, την κατηγορία στην οποία ανήκουν, συζητούν πληροφορίες που γνωρίζουν, και επαληθεύουν ή διορθώνουν τις γνώσεις  τους για τα συγκεκριμένα ζώα.
Τέλος, μέσα από βιωματικό παιχνίδι και από δραστηριότητες, όπως η επεξεργασία φυλλαδίου, η χειροτεχνία και η ζωγραφική εμπεδώνουν τις γνώσεις τους.
Το πρόγραμμα και τις δραστηριότητες σχεδίασε και παρουσιάζει η υπεύθυνη τού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Φ.Ε.