Στο πλαίσιο τού ερευνητικού - εκπαιδευτικού εργαστηρίου “Μικροί χωροτάκτες ερευνητές μελετούν την Ελλάδα”, τού οποίου εισηγήτρια-συντονίστρια ήταν η επίκουρη καθηγήτρια τής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών τού Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. Γιώτα Θεοδωρά, οργανώθηκε η δράση διεπιστημονικού χαρακτήρα “Γεώτοποι - Τόποι ανθρώπων” σε συνεργασία με την υπεύθυνη τού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας κ. Φανή Τριπολιτσιώτου, γεωλόγο.
Η δράση, που απευθύνεται σε μαθητές όλων των ηλικιών και οργανώθηκε από τα επιστημονικά πεδία τής Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Γεωλογίας, παρουσιάστηκε στη Βραδιά τού Ερευνητή, την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 στο Ιστορικό Συγκρότημα τού Ε.Μ.Π., στο κέντρο τής Αθήνας.
Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία, μέσα από ειδικά σχεδιασμένο φυλλάδιο ενημέρωσης και διαδραστικών παιχνιδιών και την παρατήρηση πετρωμάτων και απολιθωμάτων, να γνωρίσουν περιοχές τής Ελλάδας με ιδιαίτερο γεωλογικό ενδιαφέρον, προσεγγίζοντας παράλληλα τη σχέση τού ανθρώπου με τη γη και τις επιπτώσεις των παρεμβάσεών του στη φυσιογνωμία των τόπων.
Στόχος ήταν η ευαισθητοποίηση σε θέματα ιστορίας, φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και οικιστικής ανάπτυξης, αφενός, και η ενθάρρυνση συνεργασίας, συμμετοχής και δράσης, αφετέρου.
Το Μουσείου Φυσικής Ιστορίας τής Φ.Ε. ευχαριστεί την ερευνητική ομάδα τού Ε.Μ.Π., αποτελούμενη από τις υποψήφιες διδάκτορες κ. Ε. Σπανογιάννη και Ρ. Χαλδέζου, για την συμβολή τους, τον Τομέα Πολεοδομίας - Χωροταξίας τής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών για την φιλοξενία, καθώς και την κ. Αργυρή Χωριανοπούλου, φοιτήτρια Φυσικού Τμήματος για την εθελοντική υποστήριξή της τη βραδιά τού Ερευνητή.