Αρσάκεια Ιωαννίνων

Το διάστημα 1-16 Ιουλίου 2021 οι μαθητές τής Β΄ τάξης (για το σχολικό έτος 2020-2021) τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού Γεωργουλέα Γεωργία-Αθανασία και Σπύρος Ζερβός επελέγησαν και συμμετείχαν διαδικτυακά στο Θερινό Πρόγραμμα Λυκείου που πραγματοποιείται από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών τού Harvard, στο Ναύπλιο, σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικών Σπουδών τού Harvard και την υποστήριξη τού Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών Mina De Gunzburg τού Harvard.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα για μαθητές Λυκείου που διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα και προσφέρεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Στόχος του είναι οι συμμετέχοντες μαθητές να διευρύνουν τους εκπαιδευτικούς τους ορίζοντες και να καλλιεργήσουν τον τρόπο σκέψης, τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.

Οι μαθητές παρακολουθούν ένα εντατικό καθημερινό σεμινάριο με θέμα «Εισαγωγή στις Επιστήμες τού Ανθρώπου», το οποίο βασίζεται σε μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα Κοινωνικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου Harvard και σχεδιάζεται κάθε χρόνο από πανεπιστημιακούς και από τους εκπαιδευτικούς συνεργάτες, φοιτητές τού Harvard.

Έτσι, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν προσωπική εμπειρία ενός αμερικάνικου σεμιναριακού μαθήματος πανεπιστημιακού επιπέδου, που βασίζεται ιδιαιτέρως στην ενεργό συμμετοχή, τη συζήτηση, σε γραπτές εργασίες, αυτόνομη έρευνα και παρουσιάσεις στο τέλος τού προγράμματος.

Οι μαθητές μας Γεωργία-Αθανασία Γεωργουλέα και Σπύρος Ζερβός μοιράζονται τις εντυπώσεις τους:

"Το High School Summer Program τού Πανεπιστημίου τού Harvard, με θέμα «Εισαγωγή στη Μελέτη των Επιστημών τού Ανθρώπου», στο οποίο είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω το καλοκαίρι τού 2021, αποτελεί αναμφίβολα κορυφαία εκπαιδευτική εμπειρία. Ειδικά, όμως, φέτος, μέσα στην πανδημία τού κορωνοϊού, ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ένα μάθημα φιλοσοφίας. 18 μαθητές από την Αθήνα, το Άργος, το Ναύπλιο και το Delaware των ΗΠΑ, 5 φοιτητές και 3 καθηγητές τού Harvard συναντηθήκαμε διαδικτυακά για να ανταλλάξουμε απόψεις για κρίσιμα ζητήματα και να προβληματιστούμε σχετικά με τη φιλοσοφία και τον ρόλο της στην επίλυση σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων. Ο κ. Νικόλας Πρεβελάκης, καθηγητής Κοινωνιολογίας και διευθυντής τού προγράμματος, και η Polina Galouchko, φοιτήτρια τού Harvard, εισήγαγαν εμένα και άλλους 7 συμμετέχοντες στον κόσμο των ανθρωπιστικών επιστημών εφαρμόζοντας στην πράξη τη σωκρατική διαλεκτική μέθοδο. Με βάση κείμενα των Πλάτωνα, Mill, Hobbes, Rousseau, Kant, Nietzsche, Foucault, Simone de Beauvoir, W.E.B Du Bois κληθήκαμε να τοποθετηθούμε πάνω σε διαχρονικές φιλοσοφικές ιδέες, να τις αξιολογήσουμε ως προς τη συμβολή τους στην εξέλιξη τού πνεύματος και τής κοινωνίας και να αναζητήσουμε την εφαρμογή τους στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Έτσι σε διάστημα μόλις δεκαπέντε ημερών μέσα σε κλίμα γόνιμου διαλόγου, φιλίας και γνήσιας επικοινωνίας αποκτήσαμε μια σφαιρική γνώση τής εξέλιξης τής φιλοσοφικής σκέψης. Ήταν ένα εκπαιδευτικό «ταξίδι» μοναδικό, καθώς βασιζόταν όχι στην από καθ’ έδρας διάλεξη και τη στείρα απομνημόνευση, αλλά στην αλληλεπίδραση μαθητή - καθηγητή, στην κριτική σκέψη τού μαθητή, στους προσωπικούς προβληματισμούς και τα ενδιαφέροντά του. Στο πλαίσιο αυτό, στο τέλος τού προγράμματος, εκπονήσαμε εργασίες μετά από ελεύθερη επιλογή τού θέματος. Στη δική μου εργασία («Kant’s Categorical Imperative as a manifestation of Justice in modern legal systems») με την καθοδήγηση των επιβλεπόντων αναζήτησα την εφαρμογή τής κατηγορικής προσταγής τού Kant στα σύγχρονα νομικά συστήματα καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η ηθική βάση τού νόμου είναι αποτέλεσμα πολλών διαφορετικών φιλοσοφικών ιδεών. Επομένως, είναι φανερό ότι το πρόγραμμα αυτό διευρύνει τους ορίζοντες τού μαθητή, γονιμοποιεί τη σκέψη του και τον καλλιεργεί ηθικοπνευματικά. Γι’ αυτό συνιστώ ανεπιφύλακτα στον καθένα να συμμετάσχει, να ανταποκριθεί στην πρόκληση!"
Γεωργία-Αθανασία Γεωργουλέα

"Τον Ιούλιο τού 2021 συμμετείχα στο Harvard Summer High School Program. Επρόκειτο για ένα δεκαπενθήμερο σεμινάριο αναφορικά με τις ανθρωπιστικές επιστήμες όπου, υπό την καθοδήγηση καθηγητών και φοιτητών τού Harvard, προσέγγισα μαζί με άλλους μαθητές Λυκείου σειρά φιλοσοφικών κειμένων αρχαίων αλλά και νεότερων φιλοσόφων. Στο τέλος τού προγράμματος χωρισμένοι σε ομάδες παρουσιάσαμε εργασία με αφορμή κάποια θεωρία/ιδέα που συναντήσαμε στα κείμενα. Η δική μου εργασία αφορούσε την πρακτική εφαρμογή τής Πλατωνικής Πολιτικής Θεωρίας τού Φιλοσόφου-Βασιλέως. Καθόλη τη διάρκεια τού προγράμματος οι καθηγητές και οι φοιτητές μάς παρείχαν πολύτιμη υποστήριξη ενώ οι διαλέξεις στις οποίες προέβησαν ήταν διαφωτιστικές με πλούσιο επιστημονικό υπόβαθρο, βοηθώντας με να κατανοήσω τις φιλοσοφικές θεωρίες. Αυτό που μου έκανε πολύ θετική εντύπωση ήταν ο ενθουσιασμός των φοιτητών με τους οποίους συνεργάστηκα για τα θέματα και τις ιδέες που συναντούσαμε στα κείμενα. Η ανεξάντλητη όρεξή τους να ερευνούν και να δίνουν απαντήσεις στα φιλοσοφικά ερωτήματα ενέπνευσε και εμένα να προσεγγίζω τα αποσπάσματα αρχαιοελληνικών κειμένων που επεξεργαζόμαστε στο σχολείο με μεγαλύτερη περιέργεια και φιλομαθή διάθεση. Εν ολίγοις, το πρόγραμμα ήταν μία μοναδική εμπειρία από την οποία απέκτησα νέες γνώσεις, πολλούς νέους φίλους και ενθάρρυνση να συνεχίσω την ενασχόλησή μου με τις ανθρωπιστικές επιστήμες."
Σπύρος Ζερβός