Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η επιτροπή αξιολόγησης τού Θερινού Προγράμματος Μαθητών Λυκείων «High School Summer Program - HSSP 2021» επέλεξε τους μαθητές τής Β΄ τάξης τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού (Κλασικού) Γεωργία- Αθανασία Γεωργουλέα και Σπυρίδωνα Ζερβό να φοιτήσουν στο πρόγραμμα από την 1η έως και τις 16 Ιουλίου 2021.

Το πρόγραμμα, το οποίο εφέτος θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως, είναι εντατικό, σχεδιάζεται και υλοποιείται στα Αγγλικά από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος τού Πανεπιστημίου Harvard, σε συνεργασία με διδακτικό προσωπικό τού Τμήματος Κοινωνικών Σπουδών στο Harvard και με την υποστήριξη τού Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών (Center for European Studies) τού Harvard.

Μαζί με τους καθηγητές συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως εκπαιδευτικοί-συνεργάτες και φοιτητές τού Πανεπιστημίου Harvard.

image001