Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου ολοκλήρωσε με επιτυχία το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Well-being in the classroom: The What, Why and How of fostering social and academic learning».

Για την επιτυχή ολοκλήρωση τού προγράμματος απαιτείτο εκπόνηση εργασίας-σχεδίου προγράμματος εφαρμογής «Well-being in your classroom or in your school».

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με τη μέθοδο τής ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το European School Education Platform (ESEP by Erasmus+) και είχε διάρκεια από τις 15 έως 31 Ιανουαρίου 2024.