Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου και οι νηπιαγωγοί κ. Ναταλία Ηλιάδη και Μαρίνα Παπατζανάκη παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρώτο μαζικό, ανοικτό διαδικτυακό μάθημα (MOOC) με θέμα «e-Twinning και Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Συνεργατικές Δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων».

Το πρόγραμμα είχε διάρκεια 4 εβδομάδων (28 Μαρτίου έως 3 Μαΐου 2022) και υλοποιήθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης τής δράσης e-Twinning.