Αρσάκεια Ιωαννίνων
ASPnet Schools - Παγκόσμιο Δίκτυο Συνδεδεμένων Σχολείων τής UNESCO

Το Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Ψυχικού είναι το μοναδικό Νηπιαγωγείο στον νομό Αττικής, το οποίο, χάρις στις δράσεις τις οποίες πραγματοποιεί από το 2017, συγκαταλέγεται στην επίσημη, επικαιροποιημένη λίστα τού Δικτύου ASPnet Schools τής UNESCO (ASPnet/Associated Schools Project Network). Πρόκειται για ένα παγκόσμιο δίκτυο, στο οποίο συμμετέχουν σχολεία προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

UNESCO - ASPnet Schools Εργαστήρια Δεξιοτήτων 2022-2023

Το Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Ψυχικού είναι το μοναδικό Νηπιαγωγείο στον νομό Αττικής, το οποίο συγκαταλέγεται στην επίσημη, επικαιροποιημένη λίστα τού Δικτύου ASPnet Schools τής UNESCO, χάρη στις δράσεις τις οποίες πραγματοποιεί από το 2017.

UNESCO - ASPnet Schools Εργαστήρια Δεξιοτήτων 2021-2022

Το Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Ψυχικού είναι το μοναδικό Νηπιαγωγείο στον νομό Αττικής το οποίο συγκαταλέγεται στην επίσημη, επικαιροποιημένη λίστα τού Δικτύου ASPnet Schools τής UNESCO, λόγω των δράσεων τις οποίες πραγματοποιεί από το 2017.