Αρσάκεια Ιωαννίνων
Τμήμα Προνηπίων Π.1: Το νερό στη ζωή μας


Τμήμα Προνηπίων Π.2: Μετά τη βροχή.... το ουράνιο τόξο θα εμφανιστεί


Τμήμα Προνηπίων Π.3: Τα καλύτερα ταξίδια μέσα από τα παραμύθια


Τμήμα Νηπίων Ν.1: Σέβομαι το περιβάλλον, προστατεύω τα άγρια ζώα


Τμήμα Νηπίων Ν.2: Τίποτα δεν πάει χαμένο


Τμήμα Νηπίων Ν.3: Όταν μεγαλώσω... μια πρώτη γνωριμία με τα επαγγέλματα


Τμήμα Νηπίων Ν.4 & Ν.6: Ταξίδι του μέλι...τος


Τμήμα Νηπίων Ν.5: Βήματα μικρά σε μονοπάτια... Ραδιοφωνικά


Καλλιτεχνικό εργαστήρι: Θερμά, ψυχρά, ουδέτερα χρώματα

Δείτε τα προγράμματα του Νηπιαγωγείου Ψυχικού

Πατήστε την εικόνα για να δείτε τα σχέδια εργασίας τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού τη σχολική χρονιά 2014-15.

Πατήστε την εικόνα για να δείτε τα σχέδια εργασίας τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού τη σχολική χρονιά 2013-14.

Πατήστε τα εικονίδια παρακάτω για να δείτε τα περιβαλλοντικά προγράμματα που εκπονήθηκαν από το Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Ψυχικού το σχολικό έτος 2012-13.

Πατήστε την εικόνα για να δείτε τα σχέδια εργασίας τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού τη σχολική χρονιά 2012-13.

Κατά τη διάρκεια τού σχολικού έτους 2011-2012 τα προνήπια και τα νήπια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού είχαν, για ακόμα μία χρονιά, την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε περιβαλλοντικά προγράμματα, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Το Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Ψυχικού εντάχθηκε, μέσω τής Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας τής Φύσης, στο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα τού Διεθνούς Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Οικολογικά Σχολεία (Eco-Schools) ήδη από το σχολικό έτος 2008-2009. Με την επιτυχή ολοκλήρωση τού τριετούς προγράμματος, το Νηπιαγωγείο Ψυχικού τιμήθηκε τον Απρίλιο τού 2011 με την Πράσινη Σημαία των Οικολογικών Σχολείων.

Κατά τη διάρκεια τού σχολικού έτους 2011-12, στα δέκα τμήματα (τρία τμήματα προνηπίων και επτά τμήματα νηπίων) τού Νηπιαγωγείου Ψυχικού, αναπτύχθηκαν -μεταξύ άλλων- δέκα σχέδια εργασίας (ένα σε κάθε τμήμα) τα οποία δεν προτάθηκαν στα παιδιά από τις νηπιαγωγούς τους, αλλά αναδύθηκαν μέσα από τα ενδιαφέροντα των ίδιων των παιδιών.