Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού συμμετείχε, την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023, σε συνάντηση TPM τού Erasmus + KA2 "ALL IN!" ως συνεργάτης εκπαιδευτικός τού Διορθόδοξου Κέντρου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στους χώρους τής Βιβλιοθήκης τής Ι.Μ. Πεντέλης, όπου είναι και η έδρα τού κέντρου, με εκπροσώπους των εταιρικών οργανισμών από Ιταλία και Ισπανία. Το έργο εστιάζει στη διδασκαλία και μαθησιακή διαδικασία τής δεύτερης ξένης γλώσσας σε πρόσφυγες και μετανάστες, την εκπόνηση εγχειριδίου διδασκαλίας τής β΄ Ξένης Γλώσσας στα Αγγλικά (γλώσσα κοινής αποδοχής και συνεργασίας) και στη γλώσσα τής χώρας υποδοχής, μέσω διαδραστικών συμβατικών και ψηφιακών ασκήσεων παιγνιώδους μορφής, μέσω τού αθλητισμού, τής τέχνης κ.λπ.