Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η κ. Αγγελική Μεταλληνού, καθηγήτρια Γερμανικών στο Β΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού, παρακολούθησε με επιτυχία το σεμινάριο «Κινητές συσκευές 2: Εφαρμογή στην εκπαίδευση», διάρκειας 160 ώρες, το οποίο υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου από απόσταση, κατά το διάστημα 25 Οκτωβρίου 2021 έως 1η Μαΐου 2022, μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης (πατήστε εδώ).

 

Το σεμινάριο διοργανώθηκε από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης e-Twinning στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, την Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, το Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Διά Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση [Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α.] τού Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης και το Εργαστήριο προηγμένων εφαρμογών κινητών συσκευών και εκπαιδευτικών εφαρμογών ΑΕΤΜΑ τού Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.