Αρσάκεια Ιωαννίνων

«Ἡ πίστη στὸν Θεὸ καὶ ἡ συμμετοχὴ στὴ θεία λατρεία, προπαντὸς στὴν εὐχαριστιακὴ σύναξη, ἀποτελοῦν γιὰ κάθε ζωντανὸ μέλος τῆς Ἐκκλησίας δυὸ πραγματικότητες ἀξεχώριστες.»
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

Στο πλαίσιο τής προετοιμασίας των μαθητών για το Πάσχα, «Ἑορτῶν Ἑορτή καί Πανήγυρις Πανηγύρεων», οι μαθητές τής Β΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού, συνοδευόμενοι από τη θεολόγο τού Σχολείου μας κ. Ελένη Σκούμπου, συμμετείχαν σε Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, στις 27 Μαρτίου 2024, όπου με κατάνυξη παρακολούθησαν το μυστήριο τής Θείας Ευχαριστίας, στον ιερό ναό τής Αγίας Αναστασίας τής Ρωμαίας.

Το όνομά της η Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία το πήρε από την ίδια τη φύση της. Είναι στην κυριολεξία Λειτουργία «Προηγιασμένων Δώρων». Δεν είναι, δηλαδή, λειτουργία όπως οι άλλες γνωστές λειτουργίες τού Μεγάλου Βασιλείου και τού Ιερού Χρυσοστόμου, στις οποίες έχουμε προσφορά και καθαγιασμό Τιμίων Δώρων (άρτου και οίνου). Τα Τίμια Δώρα είναι καθαγιασμένα, προηγιασμένα, από άλλη Λειτουργία, που τελέσθηκε σε άλλη ημέρα. Τα Προηγιασμένα Δώρα προτίθενται κατά τη λειτουργία των Προηγιασμένων για να κοινωνήσουν απ’ αυτά και να αγιασθούν οι πιστοί. Με άλλα λόγια η λειτουργία των Προηγιασμένων είναι μετάληψη, κοινωνία.