Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η ομάδα μαθητών και μαθητριών τής Λέσχης Ηγεσίας τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού, στο πλαίσιο τού σχεδίου δράσης "Εκπαίδευση για την Ειρήνη", παρακολούθησε, στις 7 Νοεμβρίου 2023, το πολύ ενδιαφέρον διαδικτυακό UNESCO CAMPUS με θέμα "Acting for Peace".

Με την προτροπή τής κ. Βέρας Δηλάρη, Εθνικής Συντονίστριας τού Δικτύου Σχολείων ASPnet UNESCO, στο οποίο ανήκει το Σχολείο μας από το 2004, τα μέλη τής ομάδας ετοίμασαν ερωτήματα, για να τα απευθύνουν στους τρεις ομιλητές-εκπροσώπους τής κοινωνίας των πολιτών, οι ομιλίες των οποίων αφορούσαν στη διαμεσολάβηση σε παγκόσμιο επίπεδο, στον ρόλο των διεθνών οργανισμών στην εδραίωση τής ειρήνης και στον τρόπο εκπαίδευσης των νέων στο πλαίσιο τού σχολείου.

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος 250 σχολεία από ολόκληρο τον κόσμο, γεγονός που έδωσε στους μαθητές μας την αίσθηση ότι  απότελούν και εκείνοι μέλη μιας παγκόσμιας μαθητικής κοινότητας με κοινές ανησυχίες και στόχους.

Τη δράση συντόνισε η φιλόλογος-Υπεύθυνη τής Λέσχης Ηγεσίας κ. Βάλια Λουτριανάκη.