Αρσάκεια Ιωαννίνων

Μαθητές τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού συμμετείχαν στο 11ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας τού κόμβου Αθήνας / ΠΔΕ Αττικής / 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής http://v-athina.digifest.info, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το διάστημα 10-13 Μαΐου 2022.

Το e-Twinning έργο "Το τρένο περνά! - Προγραμματίζοντας μικροελεγκτή #SkillsLabs" (http://v-athina.digifest.info/2022/04/blog-post_49.html) παρουσίασαν διαδικτυακά την Τρίτη 10 Μαΐου 2022, στη ζώνη 9-12, οι μαθητές τής Β΄ τάξης Καλοσπύρος Γιώργος και Κάρσα Σταυρούλα με την υπεύθυνη καθηγήτρια δρα Κατερίνα Γλέζου. Τα έργα των μαθητών έχουν αναρτηθεί και παρουσιάζονται στον ιστότοπο τού Φεστιβάλ http://v-athina.digifest.info/.

Το έργο "Το τρένο περνά! - Προγραμματίζοντας μικροελεγκτή #SkillsLabs" (https://live.etwinning.net/projects/project/329670) είναι το πρόγραμμα e-Twinning το οποίο υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2021-2022 στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων Β΄ τάξης Γυμνασίου στη θεματική «Δημιουργώ και καινοτομώ  – Δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία» και συγκεκριμένα στην υποθεματική "STEM / Εκπαιδευτική Ρομποτική".
Βασική ιδέα τού έργου ήταν η εμπλοκή των μαθητών σε ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες ενεργητικής βιωματικής διερευνητικής μάθησης προγραμματισμού μικροελεγκτή, στοχεύοντας στην ανάπτυξη υπολογιστικής σκέψης και δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας και δημιουργικότητας. Πρόκειται για STEM δραστηριότητες (όπου STEM είναι το ακρωνύμιο των λέξεων: Science -Technology- Engineering- Mathematics).

Οι μαθητές εμπλέκονται σε δραστηριότητες:
- εισαγωγής στη ρομποτική και στον προγραμματισμό
- διατύπωσης αυθεντικού προβλήματος (όπως έλεγχος διάβασης τρένου)
- εξοικείωσης με τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες μικροελεγκτή (μικροελεγκτής ATmega328)
- εισαγωγής στο προγραμματιστικό περιβάλλον mBlock
δημιουργίας τεχνουργήματος και κατάλληλης συνδεσμολογίας αξιοποιώντας κατάλληλα δομικά στοιχεία, όπως τουβλάκια LEGO, καλώδια, λαμπάκια LED κ.ά.
προγραμματισμού τού μικροελεγκτή.

Το έργο ίδρυσε και συντονίζει η καθηγήτρια Πληροφορικής/Ρομποτικής τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού δρ Κατερίνα Γλέζου σε συνεργασία με τον καθηγητή Πληροφορικής/Ρομποτικής τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Παντελή Χρήστου.  

Στο έργο συνεργάζονται εκπαιδευτικοί και μαθητές τής Β΄ τάξης τού Α΄ και τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού. Στις δράσεις τού έργου έχουν εμπλακεί εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων, όπως οι κ. Τζώρτζη (Πληροφορικής), Μαρίν (Αγγλικών), Λαγουρού (Γαλλικών), Παπασταθοπούλου και Οικονομίδου (Γερμανικών).  

Η ανάπτυξη τού twinspace τού έργου https://twinspace.etwinning.net/205065/home ξεκίνησε με την ίδρυση τού έργου τον Οκτώβριο τού 2021 και συνεχίστηκε από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τής Β΄ τάξης των Σχολείων σε όλη τη διάρκεια τής σχολικής χρονιάς. Οι δραστηριότητες τού έργου αφορούν σε επαναλαμβανόμενο κύκλο δραστηριοτήτων 7 εργαστηρίων για κάθε τμήμα μαθητών. Κατά τη διάρκεια τής σχολικής χρονιάς υλοποιήθηκε πληθώρα δραστηριοτήτων, ακολουθώντας τα τρέχοντα ημερολογιακά γεγονότα.

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν τα forum προκειμένου να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να εκφράσουν την άποψή τους. Ενδεικτικά αναφέρεται το νήμα συζήτησης «Θέλουμε ειρήνη σε όλο τον κόσμο!» (https://twinspace.etwinning.net/205065/forum/299016/thread/3399557), όπου οι μαθητές έστειλαν το αντιπολεμικό μήνυμά τους και εξέφρασαν τα φιλειρηνικά τους συναισθήματα για να επικρατήσει ειρήνη σε όλο τον κόσμο.

Επισημαίνουμε ακόμα ότι στο 7ο εργαστήριο, οι μαθητές συμπλήρωσαν τη φόρμα Αξιολόγηση Εργαστηρίου Δεξιοτήτων (για μαθητές) και τα αποτελέσματα αναρτήθηκαν στη σελίδα Αποτελέσματα Αξιολόγησης Εργαστηρίου Δεξιοτήτων (από μαθητές) https://twinspace.etwinning.net/205065/pages/page/2317691
Τα αποτελέσματα τής αξιολόγησης είναι πολύ θετικά και οι μαθητές δηλώνουν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι, τονίζοντας στα σχόλια τους ότι θα ήθελαν μεγαλύτερη διάρκεια των μαθημάτων.

Αξίζει να αναφερθούν τα συνεργατικά προϊόντα τού έργου:
- την πρώτη ολοκληρωμένη έκδοση τού εικονογραφημένου πολυγλωσσικού λεξικού που δημιουργήθηκε με τη συνεργασία των μαθητών και των καθηγητριών Αγγλικών, Γαλλικών και Γερμανικών https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/5/65/065/205065/files/b99968fdd.pdf
- το μωσαϊκό φωτογραφιών από τα εργαστήρια κατά την εξέλιξη των δραστηριοτήτων https://mosaically.com/photomosaic/1dd5fbff-af27-496e-8a29-aca2dac4dfbf
- το συνεργατικό διαδραστικό ψηφιακό τεχνούργημα genial.ly με τίτλο "Το τρένο περνά!" στην πλατφόρμα Genial.ly  https://view.genial.ly/62765280909e380011f50dc3/interactive-image-to-treno-perna

Ενδεικτικά βίντεο για μια μικρή γεύση τής ατμόσφαιρας στο εργαστήριο: 
https://vimeo.com/646801547 (00:41) VID_20211104_112449.mp4
https://vimeo.com/668065979 (00:22) VID_20220113_110808
https://vimeo.com/668067546  (00:05) VID_20220113_111714
https://vimeo.com/668140096 (00:12) 2ο ΕΔ-Φανάρι
https://vimeo.com/668125367 (00:39) 4ο ΕΔ-Teliko traino