Αρσάκεια Ιωαννίνων

Το Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού βραβεύτηκε με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας για το eTwinning έργο "Το τρένο περνά! - Προγραμματίζοντας μικροελεγκτή #SkillsLabs", στις 14 Σεπτεμβρίου 2022.

Το έργο "Το τρένο περνά! - Προγραμματίζοντας μικροελεγκτή #SkillsLabs" (εδώ μπορείτε να δείτε σελίδες τού έργου) είναι το πρόγραμμα eTwinning το οποίο υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων Β΄ τάξης και στη θεματική ενότητα «Δημιουργώ και καινοτομώ - Δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία» και συγκεκριμένα στην υποθεματική "STΕM/Εκπαιδευτική Ρομποτική".

Λίγα λόγια για την ευρωπαϊκή δράση eTwinning:

Το eTwinning είναι μια ευρωπαϊκή δράση μέσω τής οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές, φίλες χώρες συνεργάζονται, αξιοποιώντας εργαλεία Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη.

Η δράση eTwinning δίνει στους μαθητές των σχολείων αυτών την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες.

To eTwinning αποτελεί την κοινότητα των σχολείων τής Ευρώπης.

Η Εθνική Ετικέτα Ποιότητας eTwinning απονέμεται από τις Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης των εκάστοτε χωρών στα έργα eTwinning που κατάφεραν να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο ποιότητας, πληρώντας μια σειρά κριτηρίων που έχουν τεθεί από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης τής δράσης eTwinning.
Η ετικέτα ποιότητας αποτελεί απτή αναγνώριση τού υψηλού επιπέδου των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που υλοποίησαν οι υπεύθυνοι καθηγητές και οι μαθητές, καθώς και δημόσια επιβεβαίωση τής δέσμευσης τού σχολείου στην ποιότητα, στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής συνεργασίας.

Βασική ιδέα τού έργου "Το τρένο περνά! - Προγραμματίζοντας μικροελεγκτή #SkillsLabs" (πατήστε εδώ) ήταν η εμπλοκή των μαθητών σε ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες ενεργητικής βιωματικής διερευνητικής μάθησης προγραμματισμού μικροελεγκτή, στοχεύοντας στην ανάπτυξη υπολογιστικής σκέψης και δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας και δημιουργικότητας. Πρόκειται για STEM δραστηριότητες (όπου STEM είναι το ακρωνύμιο των λέξεων: Science -Technology- Engineering- Mathematics).

Οι μαθητές εμπλέκονται σε δραστηριότητες:

  •  εισαγωγής στη Ρομποτική και στον Προγραμματισμό
  •  διατύπωσης αυθεντικού προβλήματος (όπως έλεγχος διάβασης τρένου)  και εξοικείωσης με τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες μικροελεγκτή (μικροελεγκτής ATmega328)
  • εισαγωγής στο προγραμματιστικό περιβάλλον mBlock
  • δημιουργίας τεχνουργήματος και κατάλληλης συνδεσμολογίας, αξιοποιώντας κατάλληλα δομικά στοιχεία, όπως τουβλάκια LEGO, καλώδια, λαμπάκια LED κ.ά.
  • προγραμματισμού τού μικροελεγκτή.

Το έργο ίδρυσε και συντόνισε η καθηγήτρια Πληροφορικής/Ρομποτικής τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού δρ Κατερίνα Γλέζου σε συνεργασία με τον καθηγητή Πληροφορικής/Ρομποτικής τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Παντελή Χρήστου.

Στο έργο συνεργάστηκαν εκπαιδευτικοί και μαθητές τής Β΄ τάξης τού Α΄και τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού. Στις δράσεις τού έργου ενεπλάκησαν εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων, όπως οι κ. Τζώρτζη (Πληροφορικής), Μαρίν (Αγγλικών), Λαγουρού (Γαλλικών), Παπασταθοπούλου και Οικονομίδου (Γερμανικών).

Η ανάπτυξη τού twinspace τού έργου (πατήστε εδώ) ξεκίνησε με την ίδρυση τού έργου τον Οκτώβριο τού 2021 και συνεχίστηκε από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τής Β΄ τάξης των Σχολείων καθ' όλη τη διάρκεια τής σχολικής χρονιάς.

Οι δραστηριότητες τού έργου αφορούν σε επαναλαμβανόμενο κύκλο δραστηριοτήτων 7 εργαστηρίων για κάθε τμήμα μαθητών.

Κατά τη διάρκεια τής σχολικής χρονιάς υλοποιήθηκε πληθώρα δραστηριοτήτων, ακολουθώντας τα τρέχοντα ημερολογιακά γεγονότα.

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν τα forum προκειμένου να συμμετάσχουν σε συζητήσεις και να εκφράσουν την άποψή τους. Ενδεικτικά αναφέρεται το νήμα συζήτησης «Θέλουμε ειρήνη σε όλο τον κόσμο!» (πατήστε εδώ), με το οποίο οι μαθητές έστειλαν το αντιπολεμικό μήνυμά τους και εξέφρασαν τα φιλειρηνικά τους συναισθήματα για να επικρατήσει η ειρήνη σε όλο τον κόσμο.

Επισημαίνουμε ακόμα ότι στο 7ο εργαστήριο οι μαθητές συμπλήρωσαν τη φόρμα Αξιολόγησης Εργαστηρίου Δεξιοτήτων (για μαθητές) και τα αποτελέσματα αναρτήθηκαν στη σελίδα "Αποτελέσματα Αξιολόγησης Εργαστηρίου Δεξιοτήτων"  'από μαθητές (πατήστε εδώ).
Τα αποτελέσματα τής αξιολόγησης ήταν πολύ θετικά και οι μαθητές δήλωσαν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι, τονίζοντας στα σχόλιά τους ότι θα επιθυμούσαν μεγαλύτερη διάρκεια των μαθημάτων.

Αξίζει να αναφερθούν τα συνεργατικά προϊόντα τού έργου:

- η πρώτη ολοκληρωμένη έκδοση τού εικονογραφημένου πολυγλωσσικού λεξικού που δημιουργήθηκε με τη συνεργασία των μαθητών και των καθηγητριών Αγγλικών, Γαλλικών και Γερμανικών (πατήστε εδώ)

- το μωσαϊκό φωτογραφιών από τα εργαστήρια κατά την εξέλιξη των δραστηριοτήτων (πατήστε εδώ)

- το συνεργατικό διαδραστικό ψηφιακό τεχνούργημα "genial.ly" με τίτλο "Το τρένο περνά!" στην πλατφόρμα Genial.ly (πατήστε εδώ)

Ενδεικτικά παραθέτουμε κάποια βίντεο για πάρετε μια μικρή γεύση τής ατμόσφαιρας στο εργαστήριο:
Εργαστήριο 1
Εργαστήριο 2
Εργαστήριο 3
2ο ΕΔ-Φανάρι
4ο ΕΔ-Τελικό τρένο

Θερμά συγχαρητήρια στους εταίρους μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς των Α΄ και Β΄ Αρσακείων Γυμνασίων Ψυχικού που συμμετείχαν ενεργά στο έργο, επικοινώνησαν, συνεργάστηκαν, αντάλλαξαν ιδέες και υλικό και δημιούργησαν ποικιλία συνεργατικών ψηφιακών τεχνουργημάτων στην κατεύθυνση προώθησης τής εκπαίδευσης STEM!

Ιδιαίτερη μνεία και θερμά συγχαρητήρια στην τ. διευθύντρια τού Α' Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Ταμπακάκη για τη διαρκή υποστήριξη, χωρίς την οποία δεν θα είχε ξεκινήσει, προχωρήσει και ολοκληρωθεί το έργο!