Αρσάκεια Ιωαννίνων

Δεκαεπτά μαθητές τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού συμμετείχαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής Γυμνασίου. Ο Διαγωνισμός «Αριστοτέλης» 2021 πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Μαΐου 2021 με την ευθύνη τού Τμήματος Φυσικής τού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση.


Τα θέματα των διαγωνισμών είναι κατά κανόνα αυξημένης δυσκολίας και περιλαμβάνουν απαραιτήτως και επεξεργασία πειραματικών μετρήσεων (όπως επιβάλλουν οι διεθνείς πρακτικές και οι Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής).
Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των μαθητών στους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς στοχεύει στην εξοικείωσή τους με ένα περιβάλλον άμιλλας ευρύτερο τού σχολείου τους, με συνθετικές ερωτήσεις αυξημένης κατά κανόνα δυσκολίας, οι οποίες περιλαμβάνουν απαραιτήτως και ερωτήσεις πειραματισμού (όπως επιβάλλουν οι διεθνείς πρακτικές τής εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες).
Διακρίθηκαν οι εξής μαθητές:
Καστή Μιχαέλα (Αβ τάξη), Εύφημος μνεία – Έπαινος συμμετοχής
Μακρογιάννης Ιωάννης-Ριχάρδος (Αγ τάξη), Εύφημος μνεία – Έπαινος συμμετοχής
Βαμβακάς Βίκτωρ (Αα τάξη), Εύφημος μνεία – Έπαινος συμμετοχής
Λασπιάς Ανδρέας (Αβ τάξη), Έπαινος συμμετοχής
Σταματόπουλος Αναστάσιος (Αδ τάξη), Έπαινος συμμετοχής
Βαρκαράκης Δημήτριος (Αα τάξη), Έπαινος συμμετοχής
Δημοπούλου Χρυσαυγή (Αα τάξη), Έπαινος συμμετοχής
Κουλουρίδης Γεώργιος (Αβ τάξη), Έπαινος συμμετοχής
Ζερβός Βασίλειος (Βα τάξη), Έπαινος συμμετοχής
Λομβαρδάς Οδυσσέας (Ββ τάξη), Έπαινος συμμετοχής
Παπαματθαίου Αγγελική (Γγ τάξη), Έπαινος συμμετοχής
Δημόπουλος Ιωάννης (Αα τάξη), Έπαινος συμμετοχής
Τραγόμαλος Αθανάσιος-Γεράσιμος (Βδ τάξη), Έπαινος συμμετοχής
Σακελλαρίου Ιωάννης (Βγ τάξη), Έπαινος συμμετοχής
Νικολάου Δήμητρα (Γγ τάξη), Έπαινος συμμετοχής
Νταλ Μολίν Λυδία (Βγ τάξη), Έπαινος συμμετοχής
Καμπίρης Πούλιος-Θεόδωρος (Γα τάξη), Έπαινος συμμετοχής
Τους μαθητές προετοίμασαν οι καθηγητές τους τής Φυσικής κ. Σοφία Καλοκαιρινού, Κωνσταντίνος Μιχόπουλος και Χρήστος Γεωργίου.
Στον διαδικτυακό τόπο http://micro-kosmos.uoa.gr έχουν αναρτηθεί τα θέματα των προηγούμενων Διαγωνισμών και των Ολυμπιάδων Φυσικής, με τις λύσεις τους, καθώς και τα ονόματα των πρωτευσάντων μαθητών στους προηγούμενους Διαγωνισμούς. Επίσης εκεί αναρτώνται όλες οι πληροφορίες και οι οδηγίες για τους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικής.