Αρσάκεια Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο τού μαθήματος Ζώνης τής Α΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού, που αποτελεί μάθημα επιλογής, οι μαθητές/-τριες που επέλεξαν να ασχοληθούν με το πρόγραμμα τής NASA "Artemis Mission" προσέγγισαν κυρίως θέματα όπως: η δομή τού ηλιακού συστήματος, η κατασκευή μιας κάψουλας πληρώματος αστροναυτών και οι εκλείψεις Ήλιου και Σελήνης.

Έπειτα από εντατικές συζητήσεις στην τάξη και διαδικτυακή διερεύνηση των παραπάνω θεμάτων, οι μαθητές και  οι μαθήτριες παρήγαγαν ενδιαφέρουσες εργασίες και τις παρουσίασαν την ώρα τού μαθήματος.

Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί κ. Μαρία Μπουζινέλου, Σοφία Καλοκαιρινού και Γιώργος Δεσποτόπουλος θέλησαν να δώσουν παιγνιώδη χαρακτήρα στα διδαχθέντα θέματα με τη μορφή παιχνιδιού Bingo, το οποίο και δόθηκε στους μαθητές τού προγράμματος. Τέλος, αποφασίστηκε να δημιουργηθεί και ένα ψηφιακό ερωτηματολόγιο για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες τού Σχολείου με ερωτήσεις γύρω από το Διάστημα και τους στόχους τής NASA για τα επόμενα χρόνια.

Οι ερωτήσεις ήταν γενικού περιεχομένου και είχαν σκοπό να διερευνηθεί το γενικότερο ενδιαφέρον των μαθητών, καθώς και το γνωστικό τους υπόβαθρο σε σχέση με θέματα Διαστημικής και Αστρονομίας. Μέσα από την τριβή των μαθητών με τα θέματα Διαστημικής ζητήθηκε από τους ίδιους τους μαθητές και μαθήτριες να συντάξουν ερωτήσεις για τους συμμαθητές τους και να δώσουν τις πιθανές απαντήσεις τους. Κατόπιν έγινε επιλογή ερωτήσεων από τους τρεις διδάσκοντες με κριτήριο να αφορούν σε γενικές γνώσεις Διαστημικής και να είναι σχετικές με το εν λόγω πρόγραμμα.

Με την ολοκλήρωση τού ερωτηματολογίου, στις 5 Απριλίου 2024, αυτό υπεβλήθη  σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες τής Α΄ και Β΄ τάξης τού Σχολείου μας μέσω ηλεκτονικών μηνυμάτων στις 8 Απριλίου 2024 και τους ζητήθηκε να απαντήσουν ψηφιακά έως τις 26 Απριλίου 2024. Απάντησαν συνολικά 99 μαθητές και μαθήτριες και τα στατιστικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι οι μαθητές γνωρίζουν πολλά πράγματα για θέματα τού Διαστήματος και ότι τους απασχολεί έντονα το τι συμβαίνει στον χώρο αυτό.


Πατήστε εδώ για να δείτε τις ερωτήσεις, καθώς και τι απάντησαν οι 99 μαθητές και μαθήτριες Α΄ και Β΄ τάξης που υπέβαλαν το ψηφιακό ερωτηματολόγιο.

image001