Αρσάκεια Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο του μαθήματος επιλογής τής Ζώνης Πολιτισμού τής Α΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 1 και την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023, στο Αμφιθέατρο τού 2ου ορόφου, οι εκπαιδευτικοί κ. Καλοκαιρινού Σοφία, Μπουζινέλου Μαρία και Δεσποτόπουλος Γιώργος με τα τμήματά τους ένωσαν τις δυνάμεις τους σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι με τίτλο «Από τη Σελήνη στον Άρη… BINGO».

Ειδικότερα, στις 25 Οκτωβρίου 2023, δόθηκε σε κάθε μαθητή/μαθήτρια ένα αντίγραφο τού φύλλου μελέτης λεξιλογίου των όρων τής NASA, έτσι ώστε οι μαθητές/μαθήτριες να εξοικειωθούν, πριν την έναρξη τού παιχνιδιού, με τη διαστημική ορολογία.

Στην πρώτη συνάντηση οι μαθητές/μαθήτριες έφτιαξαν τις κάρτες BINGO και, χρησιμοποιώντας το φύλλο μελέτης λεξιλογίου που τους δόθηκε, έκοψαν τους όρους σε λωρίδες για να συμπληρώσουν τις κάρτες. Στη συνάντηση μεταξύ τους οι μαθητές/ μαθήτριες, ακολουθώντας τους κανόνες τού παιχνιδιού, έπαιξαν, συμπληρώνοντας τις κάρτες τους με τους όρους τής NASA, και δημιούργησαν BINGO.

Σκοπός τής δράσης ήταν η συνεργασία μεταξύ των τμημάτων που δουλεύουν σε πτυχές τού προγράμματος "Artemis" τής NASA, καθώς και η εξοικείωση, με παιγνιώδη τρόπο, με την ειδική ορολογία που χρησιμοποιεί ο διαστημικός οργανισμός για το πρόγραμμα.

image001