Αρσάκεια Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων τού μαθήματος των Αγγλικών μαθητές-υποψήφιοι για διπλώματα αγγλικής γλώσσας και καθηγήτριες Αγγλικής τού Β΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού παρακολούθησαν τρίωρη παρουσίαση-εργαστήριο (Workshop), στις 4 Νοεμβρίου 2021, από τον καθηγητή τής Ελληνοαμερικανικής Ένωσης κ. Ιωάννη Πετρόπουλο.

Το θέμα ήταν οι εξετάσεις γλωσσομάθειας τού Πανεπιστημίου τού Michigan επιπέδου Β2 (LOWER) και C2 (PROFICIENCY).