Αρσάκεια Ιωαννίνων


ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


Δείτε τον πίνακα, εδώ


Απουσίες - χαρακτηρισμός φοίτησης 2022-2023 Α΄ και Β΄ τάξης

Απουσίες - χαρακτηρισμός φοίτησης 2022-2023 Γ΄ τάξης

Υπεύθυνοι τμημάτων, απουσιών και σύμβουλοι σχολικής ζωής
Για κάθε τμήμα του Α' Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού για το σχολικό έτος 2022-23 έχουν ορισθεί:

1) Ένας υπεύθυνος καθηγητής, ο οποίος παρακολουθεί και συμβουλεύει τους μαθητές του τμήματος σε θέματα που αφορούν στην επίδοση, στην συμπεριφορά και στις δραστηριότητες του τμήματος.

2) Ένας καθηγητής υπεύθυνος για την παρακολούθηση των απουσιών των μαθητών και την καταχώρισή τους στο απουσιολόγιο του τμήματος.


3) Δύο καθηγητές σύμβουλοι σχολικής ζωής.


ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΤΑΞΕΩΝ

Α΄ ΤΑΞΗ: κ. Μαυροειδή Άννα
Β΄ ΤΑΞΗ: κ. Ταμπακάκη Ευθαλία
Γ΄ ΤΑΞΗ: κ. Χανδάνου Παρασκευή

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ:

κ. Δρίλλια Γεωργία-Αθανασία
κ. Κατσιαδράμης Κωνσταντίνος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΑΞΕΩΝ

Α1: κ. Μαυροειδή Άννα
Α2: κ. Δημητρακοπούλου Σπυριδούλα
Α3: κ. Γάσπαρης Παναγιώτης
Α4: κ. Παρασκευάς Χρήστος
Β1: κ. Μπαλτάς Δημήτριος
Β2: κ. Πετρολιάγκη Ζωή
Β3: κ. Ανδρεαδάκη Στυλιανή
Β4: κ. Ταμπακάκη Ευθαλία
Γ1: κ. Πορτάρη Δήμητρα
Γ2: κ. Νάκη Στυλιανή
Γ3: κ. Μαργαροπούλου Αικατερίνη
Γ4: κ. Χανδάνου Παρασκευή
Γ5: κ. Καγκάκης Γεώργιος
Γ6: κ. Τσαντάκη Ειρήνη

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ
Α1: κ. Σακέλλιος Ηλίας
Α2: κ. Δημητροπούλου Μαρία
Α3: κ. Τσαντάκη Ειρήνη
Α4: κ. Κατσέλα Χαρά
Β1: κ. Κοψαχείλη Μαρία
Β2: κ. Αλεβιζάκης Αθανάσιος
Β3: κ. Αλεβιζάκης Αθανάσιος
Β4: κ. Κατσέλα Χαρά
Γ1: κ. Ανδριόπουλος Παναγιώτης
Γ2: κ. Ανδριόπουλος Παναγιώτης
Γ3: κ. Ανδριόπουλος Παναγιώτης
Γ4: κ. Μαρούλης Κωνσταντίνος
Γ5: κ. Μαρούλης Κωνσταντίνος
Γ6: κ. Μαρούλης Κωνσταντίνος