Αρσάκεια Ιωαννίνων

Με μεγάλη επιτυχία και με την καθολική συμμετοχή των εκπαιδευτικών ολοκληρώθηκε το 1ο σεμινάριο ορθοφωνίας στο Α΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού.

Σε ένα σεμινάριο ειδικά σχεδιασμένο για τις απαιτήσεις τής σύγχρονης διδασκαλίας, οι καθηγητές/-τριες, σε δύο ομάδες ξεχωριστά, στις 2 και στις 5 Σεπτεμβρίου 2022, αντίστοιχα, είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τις τεχνικές για τη σωστή διαχείριση τής φωνής κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.

Υπό τη συνεχή καθοδήγηση τής κ. Ίριδας Δασκαλοπούλου, δασκάλας και αποφοίτου δραματικής σχολής με πολυετή εμπειρία, παρουσιάστηκαν ποικίλοι τρόποι διαχείρισης τής αναπνοής και τής φωνής στο πλαίσιο τής διδασκαλίας.

Στο διάστημα τριών (3) ωρών, που διήρκεσε το πρόγραμμα για κάθε ομάδα διδασκόντων, πραγματοποιήθηκαν ασκήσεις διαφραγματικής αναπνοήςθεατρικά παιχνίδια και αυτοσχεδιασμοί για σωστή τοποθέτηση τής φωνής σε εικονικό περιβάλλον τάξης.

Ταυτοχρόνως, δόθηκαν και χρήσιμες συμβουλές για τη διαχείριση μιας τάξης και την προστασία τής φωνής από την καθημερινή χρήση και τις διάφορες κλιματικές συνθήκες που επικρατούν.

Κατά τη διάρκεια τής ημερίδας οι εκπαιδευτικοί τού Σχολείου έμειναν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τις νέες τεχνικές που προτάθηκαν με σκοπό την ορθότερη εκφορά τού λόγου τους κατά τη διδασκαλία, τη λειτουργική στάση τού σώματος και τη σωστή άρθρωση και προφορά.

Στο τέλος η εισηγήτρια και οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την εύρεση και άλλων μέσων προκειμένου να διευκολυνθούν οι καθηγητές/-τριες στη σωστή αξιοποίηση των φωνητικών και εκφραστικών τους ικανοτήτων καθημερινά.

Δεδομένου ότι ο διδάσκων παράγει όχι μόνο έργο αλλά και λόγο, δεν θα μπορούσε να παραγνωριστεί η σημασία ενός τέτοιου προγράμματος που είχε ως αποτέλεσμα την απόκτηση καινούργιων δεξιοτήτων σχετικών με την παιδαγωγική επικοινωνία και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που παρουσιάζει μια τάξη στη σημερινή εποχή.