Αρσάκεια Ιωαννίνων
Με τη σφραγίδα καλής πρακτικής τής δράσης Μάθηση 2.0 plus διακρίθηκε το εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο "Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης", το οποίο δημιούργησε το 2009 και συνεχίζει να αναπτύσσει η κ. Κατερίνα Γλέζου, καθηγήτρια Πληροφορικής/Φυσικής τού Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού.
 Την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012, στο Συνεδριακό Κέντρο ΔΑΪΣ, πραγματοποιήθηκε η ημερίδα ενημέρωσης και διαλόγου τής δράσης Μάθηση 2.0 plus, όπου ανακοινώθηκαν επισήμως τα αποτελέσματα τής αξιολόγησης των καλών πρακτικών για την εκπαίδευση και μάθηση 2.0. 
Οι εργασίες τής ημερίδας περιελάμβαναν ομιλίες από προσκεκλημένους εισηγητές, παρουσιάσεις των δράσεων που διακρίθηκαν, καθώς και ανοικτή συζήτηση για θέματα εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης 2.0.
Στην ημερίδα η κ. Γλέζου  παρουσίασε το δίκτυο "Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης", τα βασικά χαρακτηριστικά του, τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και παρεμβάσεις αξιοποίησης τού δικτύου στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία.
Η δράση Μάθηση 2.0 plus φιλοδοξεί να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο η δικτύωση νέων και ενηλίκων, εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων, καθώς και οι καλές πρακτικές και καινοτομικές πρωτοβουλίες των νέων μπορούν να ενισχύουν την εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση. Στόχοι τής δράσης είναι να συμβάλλει στην ενημέρωση των νέων, των μαθητών, των φοιτητών καθώς και των εκπαιδευτικών, των γονέων και κάθε άλλου ενδιαφερομένου γύρω από τα νέα διαδικτυακά εργαλεία (Web 2.0, social media) και τις συνεργατικές και επικοινωνιακές δυνατότητες που αυτά δημιουργούν για την εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση, καθώς και να προβάλλει πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν ενεργητικά οι ίδιοι οι νέοι για αξιοποίηση και καινοτομικές χρήσεις διαδικτυακών εργαλείων και ψηφιακών μέσων στον τομέα τής εκπαίδευσης και τής διά βίου μάθησης και, μέσω των πρωτοβουλιών αυτών, να αναδείξει καλές πρακτικές.
Στο πλαίσιο τής ανοικτής πρόσκλησης τής δράσης Μάθηση 2.0 plus υποβλήθηκαν 91 προτάσεις προς αξιολόγηση και αναδείχθηκαν 20 συνολικά υποβολές που διακρίνονται με την σφραγίδα καλής πρακτικής τής δράσης Μάθηση 2.0 plus, καθώς και 40 επιπλέον υποβολές στις οποίες, χωρίς να απονέμεται στο στάδιο αυτό η σφραγίδα καλής πρακτικής, γίνεται ωστόσο ειδική μνεία ενδιαφέροντος και εν δυνάμει προοπτικής.
Στην ιστοσελίδα http://www.ustream.tv/channel/Ημερίδα-Μάθηση-2-0-plus-27-6-12 υπάρχει πρωτογενές υλικό βίντεο από τη ζωντανή μετάδοση τής εκδήλωσης, ενώ στον ιστοχώρο http://www.mathisi20.gr θα είναι διαθέσιμο στο επόμενο διάστημα το συνολικό οργανωμένο υλικό των εργασιών τής ημερίδας.