Αρσάκεια Ιωαννίνων

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021), εδώ

Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2022-2023), εδώ.

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς 2022-2023), εδώ.

Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2023-2024), εδώ.

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς 2023-2024), εδώ.